Velkommen som kunde: Bergen og Omland Friluftsråd (BOF)

BOF_Vangdal_Regnskap
Foto: Fv. daglig leder, Dag Seter og regnskapsansvarlig, Mona Keyser.

Vi ønsker Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) velkommen til Vangdal familien. Bergen og Omland Friluftsråd består av 18 ansatte og holder til ved Helleneset like nord for sentrum. Som et interkommunalt samarbeidsorgan etter §27 i kommuneloven har de som oppgave å sikre, tilrettelegge og stå for daglig drift av friluftsområder i deltakerkommunene, samt fremme større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. 

Hvorfor valgte dere Vangdal Regnskap?

– Vi har i mange år benyttet regnskapssystemet til Uni Micro. Da vi var ute i fjor sommer og leitet etter regnskapsfører var god kjennskap til Uni økonomi viktig for oss. I tillegg gjorde Vangdal Regnskap et godt inntrykk i de innledende møtene. Pris og kvalitet stod seg bra sammenlignet med andre tilbud vi hentet inn, sier daglig leder, Dag Seter.

Litt om BOF

Rådet, som var etablert i 1937, har totalt 12 deltakerkommuner: Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Osterøy, Kvam, Tysnes, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. Rådet forvalter nærmere 240 friluftsområder med et samlet areal på over 36 000 dekar. I tillegg er BOF også sterkt engasjert i arbeidet mot marin forsøpling gjennom prosjektlederskapet i samarbeidet «Vi rydder strendene på vestlandet» (Hordalandsmodellen).

Hvilke forventninger har dere til samarbeidet med Vangdal Regnskap?

– I utgangspunktet forventer vi at Vangdal Regnskap skal kunne utføre oppgaver for oss når vi har behov for det. Vi har intern regnskapsressurs, men nå og da vil vi ha behov for back-up tjenester ved ferier ol. Vangdal Regnskap vil også kunne hjelpe oss når oppdragsmengden er stor og vi trenger avlasting. I tillegg håper vi at Vangdal Regnskap kan hjelpe oss videre med å digitalisere og effektivisere regnskapstjenesten samtidig med at vi benytter moderne systemer og rutiner, sier Dag.

Hva har Vangdal Regnskap bidratt med hittil?

– Kun noen måneder etter at kontrakten var signert viste det seg at vi hadde akutt behov for hjelp. Vi opplevde at Vangdal Regnskap v/ Christina prioriterte oss høyt, og ga oss en servicegrad som skulle tilsi at vi var den eneste kunden. Gamle bilag ble bokført og bunken med regninger ble betalt i en fei, sier Dag.

 

 

Velkommen som kunde: Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts