Utsettelse av skattemeldingen 2020

Skattemelding_2020_mann foran en skjerm med altinn sin hjemmeside

Fristen for å levere skattemeldingen 2020 for næringsdrivende er 31. mai hvert år.  Både selskaper og personlig næringsdrivende får nå anledning til å søke utsettelse til 20. august. Der det søkes om utsettelse blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august 2021.

Selskaper og eiere av enkeltpersonforetak

Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021. Dette kom frem i forskriften av 6. april 2021, og vil omfatte selskaper og personlig næringsdrivende. Forskriften legger til grunn at det må søkes om utsettelse (se punkt: hvordan søker du om utsettelse).

Endringen gjelder derimot ikke skattepliktige som har frist 30. april, herunder petroleumsselskaper. For petroleumsselskaper gjelder egne frister og regler for søknad om utsettelse. Fullstendig informasjon finner du her!

Ektefeller og deltakere

Ektefeller med ulik frist på skattemeldingen 2020 kan benytte den lengste fristen. Det er med andre ord kun den som er næringsdrivende som eventuelt behøver å søke om utsettelse. Deltakere i selskap som leverer selskapsmelding etter skatteforvaltningsloven § 8-9 har samme frist som selskapet.

Hvordan søker du om utsettelse av skattemeldingen 2020?

Foretaket søker om utsettelse på vanlig måte gjennom søknadsskjemaet RF-114 i Altinn.

Regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse for sine kunder gjennom RF-1113. Tidligere har skjemaet satt en begrensning på 10%, men dette gjelder ikke i år.

 

KILDE: Regnskap Norge 

Utsettelse av skattemeldingen 2020 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts