Utdanning som en skattefri frynsegode

Skattesatser_2021_dame på reise med headset og tablet

Koronasituasjonen har bydd på utfordringer for mange, og flere arbeidsplasser har måtte si opp ansatte på midlertidig eller fast basis. En pandemi som denne har ført til at vi alle må tenke nytt og ikke minst fremover. Kanskje er tiden inne for å styrke kompetansen i bedriften med kursing og videre utdanning. Eventuelt tenke nytt i forhold til omskolering?

Skattefritt med kurs og utdanning

Har du vært ansatt i bedriften i minst ett år har du tilgang til noen goder som kan være svært gunstig. En av disse godene er skattefri kursing og utdannelse. Visste du at det er skattefritt for den ansatte dersom arbeidsgiver finansierer et kurs eller en lengre utdanning ved fulltidsstudier? Dette gjelder dog kun inntil fire semestre. Selskapet har også krav på fradrag for kostnaden, og slipper arbeidsgiveravgift på beløpet. I tillegg til utgifter til skolepenger og skolebøker, kan arbeidsgiver også dekke reise og opphold helt skattefritt. En gunstig skattefri fordel både for bedriften, men spesielt for den ansatte.

Ikke all utdanning er gratis utdanning

Det foreligger likevel noen begrensninger man må ta stilling til ved utdanning. Blant annet må utdanningen være relevant, samt gi kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos arbeidsgiveren. Dette gjelder forøvrig kun dersom utdanningen skal være skattefri. Arbeidsgiver kan fritt velge å finansiere et hvilket som helst studium, men dersom det ikke oppfyller kravet som nevnt over vil alle tilskudd til utdanningen regnes som lønn og utløse normal skatteplikt.

Mastergrad, men ikke bachelorgrad

Som nevnt tidligere støtter denne ordningen opp til fire semestre. Dette tilsvarer en mastergrad, men arbeidsgiver står fritt til å støtte lengre fulltidsstudier. Med en bachelorgrad blir de fire første semestrene skattefrie, resterende semestre må arbeidstaker da skatte for.

Hva med utdanning til omskolering?

Det foreligger et krav om at utdanningen skal være relevant. Dette kravet oppheves i situasjoner der ansatte slutter eller sies opp. Arbeidsgiver kan ved slike omstendigheter dekke utgifter til en utdanning innenfor et helt annet område, så sant det hjelper den ansatte til å skaffe seg ny jobb. I 2021 er denne skattefrie muligheten begrenset til 1.5G som tilsvarer en sum på ca 150.000.

Kilder og nyttige lenker:
Utdanning som en skattefri frynsegode 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts