Utbetaling av lønn med halv skatt

Utbetaling av lønn med halv skatt 1
Nå er det under seks uker til jul og vi alle gleder oss til litt ekstra lønn før julehandelen. Men når kan lønnen med halv skatt tidligst utbetales? Og hva er viktig å være oppmerksom på før utbetaling av lønn med halv skatt?

 

Halv skatt eller full skatt før jul?

Lønn med halvt skattetrekk kan utbetales enten i november eller desember. Dersom en ansatt ønsker å bli trukket full skatt også før jul, er arbeidsgiver pliktig til å oppfylle kravet.

 

Type lønn er avgjørende

Mange er av oppfatning at loven sier at det er halv skatt før jul, men hva betyr egentlig loven? Bestemmelsen sier at du er fritatt for forskuddstrekk for to uker eller for en halv måned før jul. I de fleste tilfeller beregnes det som halv skatt, men dette avgjøres av type lønn.

TYPE
BESKRIVELSE
Månedslønn Dersom din bedrift praktiserer månedslønn, vil lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember være trekkfri. Trekkfritaket gjennomføres i praksis ved at det beregnes halvt skattetrekk for en hel måned, og kan utbetales enten i november eller desember.
Time-, dag- eller ukelønn Praktiserer din bedrift time-, dag- eller ukelønn? Da vil lønnen for de to siste ukene av november eller siste uken i november og første uken i desember være fritatt for forskuddstrekk. Dersom lønnen utbetales én gang i måneden, vil det også i disse tilfellene bli halvt skattetrekk på hele utbetalingen.
14-dagerslønn Hvis din bedrift praktiserer 14-dagerslønn, velger arbeidsgiver om trekkfritaket blir på siste lønnsutbetaling i november eller på den første utbetalingen i desember.

Tillegg og overtidsgodtgjørelse

Eventuelle tillegg, som for eksempel overtidsgodtgjørelse, inngår også i trekkfritaket før jul. Selv om tillegget er opptjent i en annen periode. Dersom tillegget er betydelig høyere enn ellers i løpet av året og/eller er oppspart over et lengre tidsrom, må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen. Dette kan eksempelvis gjelde oppsparte overtidstimer eller plusstimer gjennom året.

 

Nyansatt eller oppsigelse

Vær oppmerksom dersom bedriften har nyansatte eller ansatte som slutter i månedsskiftet november/desember. Hvis tidligere arbeidsgiver trekker halv skatt i november og ny arbeidsgiver trekker halv skatt i desember, risikerer arbeidstakeren å trekkes for lite skatt i løpet av året og kan dermed få baksmell på skatten.

Her kan du lese mer om Skatteetatens regler for utbetaling av lønn med halv skatt.

Har du spørsmål relatert til utbetaling av lønn og skattetrekk? Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for deg.

    Utbetaling av lønn med halv skatt 2

    Ønsker du å komme i kontakt med oss?

    Kontakt oss på e-post eller telefon.

    41 700 700