Sykepengeordning for selvstendig næringsdrivende

Sykepengeordning for selvstendig næringsdrivende 1

Sykdom og / eller skade kan ramme hvem som helst, og en god sykepengeordning kan være den økonomiske redningen. For selvstendig næringsdrivende i en slik situasjon er det noen vesentlige punkter som er viktig å være obs på.  

Selvstendig næringsdrivende og syk, hva gjør du?

For en vanlig lønnsmottaker er det arbeidsgiver som betaler sykepengene de første 16 kalenderdagene. Perioden regnes fra og med den dagen du blir syk og det meldes inn til arbeidsgiver.

Selvstendig næringsdrivende på den andre siden har ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene, med mindre du har forsikring som dekker dette. Perioden teller fra det tidspunktet du oppsøker lege, eller så snart NAV får beskjed / egenmelding fra deg. Du kan enkelt gi egenmelding til NAV skriftlig eller på telefon.

Fra den 17. fraværsdagen har selvstendig næringsdrivende rett til sykepenger med forbehold om sykemelding fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Viktig at du søker sykepenger hos NAV så snart sykemeldingsperioden er over. Husk også at du må sende inn inntektsopplysninger.

Reisetilskudd

Viser det seg at du kan jobbe, men reisen til og fra arbeidsstedet holder deg tilbake. Da kan du ha rett til reisetilskudd fremfor sykepenger fra den 17 . fraværsdagen.

Hvor mye penger får selvstendig næringsdrivende?

Om sykdom oppstår har selvstendig næringsdrivende i dag krav på 75% av sykepengegrunnlaget. Regnskap Norge har i flere år arbeidet for bedre sykepengeordning for selvstendig næringsdrivende, og dette viser seg å gi positive utfall. Regjeringen har nå avklart at kompensasjonsgraden øker til 80% fra 1. oktober 2019. Viktig å bemerke seg at det er andre regler for frilansere.

Når det gjelder hvor mye du som selvstendig næringsdrivende kan få utbetalt sier NAV følgende:

«Beregningen tar som regel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten for de siste 3 siste årene du har fått skatteoppgjør for, med mindre det har skjedd en varig endring».

 

Du kan lese mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere her!