Starte AS

Vurderer du å starte AS? Vi har laget en enkel nettløsning for stiftelse av AS. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut vårt online starte AS-skjema, så tar vi oss av registreringen av ditt aksjeselskap. Raskt, trygt & enkelt!

Vi heier på norske gründere!

Gratis AS-stiftelse

Vi heier på norske gründere! For å hjelpe deg på veien til en god oppstart stifter vi ditt AS GRATIS om du velger oss som regnskapsfører (ordinærpris 2990,-)!

Starte AS-pakken inneholder:

  • En dedikert AS-ekspert som følger opp hele prosessen
  • Protokoll fra stiftelsesmøte
  • Samordnet registermelding
  • Vedtekter
  • Aksjeeierbok
  • Rask behandling og innsending til Brønnøysund
  • Behandlingstid hos Brønnøysund kan variere fra 3 – 17 dager (via Altinn)

Les mer om behandlingstid hos Brønnøysundregistrene her.

NB! Stiftelsesgebyr fra Foretaksregisteret kommer utenom.

Valg av selskapsform

Et av de mest sentrale valgene man tar når man skal starte eget firma, er å velge selskapsform. Selv om selskapsformen kan være avgjørende, så er det uansett ikke umulig å endre den i fremtiden. Den vanligste overgangen for de som starter eget selskap er fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. De fleste starter nemlig i det små, og når bedriften har gått bra over lengre tid kan man etablere et AS.

Starte AS (aksjeselskap)

Et aksjeselskap, heretter bare omtalt som et AS, er den vanligste formen for selskap dersom man har flere involverte og ikke vil risikere egen økonomi. Fordelen med et AS er at man her kan ansette seg selv (og andre) på lik linje med alle andre arbeidstakere i Norge, og følgelig er det selskapet og ikke en personlig som er ansvarlig for økonomien (i motsetning til i et ENK). Andre fordeler med å velge AS når man starter eget selskap er de samfunnsmessige godene, som rett til arbeidsledighetstrygd dersom selskapet går konkurs og bedre rettigheter for sykepenger. I tillegg kan man her la overskuddet ligge i firmaet, og unngå at man må betale personlig skatt av det.

Starte AS registreringsskjema

Det eneste du trenger å gjøre for å starte ditt AS, er å fylle ut skjemaet under, så tar vi oss av resten av jobben. Lurer du på noe underveis kan du ringe oss på telefon 41 700 700. Husk å huke av boksen nederst i skjemaet om du ønsker å ta i bruk vårt tilbud om gratis AS-stiftelse.

Viktig! Dersom du skal stifte selskapet med tingsinnskudd ber vi deg kontakte oss direkte for gjennomgang på kontakt@vangdalregnskap.no.

STEG 1: Kontaktinformasjon

Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.

STEG 2: Selskapets navn

Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navnet på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.

STEG 3: Selskapets kapital

Det kreves kr. 30.000 minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.
(Kan ikke være mindre enn 30.000,-)
(totalt for alle aksjonærerne)

STEG 4: Selskapsinformasjon

Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse. Postadresse kan du velge fritt.

STEG 5: Driftsinformasjon

Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her.
Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også dette opplyses om ved å velge "Arbeidsgiver".

STEG 6: Selskapets formål

Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

STEG 7: Styre og daglig leder

Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år. Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

STEG 8: Aksjonærer

Skriv om du ønsker at aksjonær skal være person og/eller selskap. Du kan også velge om det skal være flere aksjonærer. Husk at summen av alle aksjene til aksjonærene må være likt det totale antall aksjer i selskapet som du skrev inn i steg 3.

VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.

STEG 9: Ønsker selskapet å ha revisor?

Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Les mer om revisjonsplikt her.

STEG 10: Signaturrett

Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

* I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.

STEG 11: Send inn

Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis. Om du ikke velger oss som regnskapsfører vil du bli fakturert for kr 2 990,- eks mva for stiftelsen etter at selskapet er registrert.