Starte aksjeselskap

Vurderer du å starte aksjeselskap? Vi har laget en enkel nettløsning for stiftelse av aksjeselskap. Det eneste du trenger å gjøre en å fylle ut vårt online starte aksjeselskap-skjema, så tar vi oss av registreringen av ditt aksjeselskap. Raskt, trygt & enkelt!

Vi hjelper deg med å starte aksjeselskap!

Gratis AS-stiftelse

Vi heier på norske gründere! For å hjelpe deg på veien til en god oppstart stifter vi ditt aksjeselskap GRATIS om du velger oss som regnskapsfører (ordinærpris 2990,-)!

Starte aksjeselskap – registreringsskjema

Det eneste du trenger å gjøre for å starte ditt aksjeselskap, er å fylle ut skjemaet under, så tar vi oss av resten av jobben. Lurer du på noe underveis kan du ringe oss på telefon 41 700 700. Husk å huke av boksen nederst i skjemaet om du ønsker å ta i bruk vårt tilbud om gratis AS-stiftelse.

Viktig! Dersom du skal stifte selskapet med tingsinnskudd ber vi deg kontakte oss direkte for gjennomgang på kontakt@vangdalregnskap.no.

  Steg 1: Kontaktinformasjon

  Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.

  Steg 2: Selskapets navn

  Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.

  Jeg har sjekket at navnet er ledig og at det er i tråd med navnereglene

  Steg 3: Selskapets kapital

  Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.

  Selskapets Kapital (Kan ikke være mindre en 30.000,-)

  Antall aksjer (Totalt for alle akjonærene)

  Pris per aksje

  Steg 4: Ønsker selskapet å ha revisor?

  Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Les mer om revisjonsplikt her

  JaNei

  Steg 5: Selskapsinformasjon

  Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse.
  Postadresse kan man velge fritt.

  Besøksadresse

  Postadresse

  Steg 6: Driftsinformasjon

  Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her. Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også det legges inn ved å trykke på Ja.

  JaNei

  Steg 7: Selskapets formål

  Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

  Steg 8: Eiere (aksjonærer)

  Både enkeltpersoner og firmaer kan stå som eiere. Personer må være fylt 18 år. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til aksjonærer ved å klikke på "legg til ny".

  Person

  (Antall aksjer pr. person)

  Firma

  Steg 9: Styre og daglig leder

  Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år. Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

  Daglig leder

  Styreleder

  Nytt styremedlem

  Nytt varamedlem

  Steg 10: Signaturrett

  Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

  * I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.

  Styrets leder aleneDaglig leder aleneStyrets medlemmer hver for segStyre i fellesskap*Daglig leder og styre i fellesskap*Styrets leder og ett styremedlem i felleskapDaglig leder og styre i fellesskap*To styremedlemmer i fellesskapAnnen signatur

  Steg 11: Send inn

  Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis. Om du ikke velger oss som regnskapsfører vil du bli fakturert for kr 2 990,- eks mva for stiftelsen etter at selskapet er registrert.

  Ja takk, jeg ønsker tilbudet og velger Vangdal som regnskapsfører


  Totalt antall aksjer: 1000
  Antall fordelte aksjer på aksjonærer: 1000

  VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.

  Starte AS-pakken inneholder:

  • En dedikert AS-ekspert som følger opp hele prosessen
  • Protokoll fra stiftelsesmøte
  • Samordnet registermelding
  • Åpningsbalanse
  • Protokoll fra styremøte (kun dersom revisor er fravalgt)
  • Vedtekter
  • Aksjeeierbok
  • Rask registrering av selskapet i Brønnøysund (via Altinn)

  Valg av selskapsform

  Et av de mest sentrale valgene man tar når man skal starte eget firma, er å velge selskapsform. Selv om selskapsformen kan være avgjørende, så er det uansett ikke umulig å endre den i fremtiden. Den vanligste overgangen for de som starter eget selskap er fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. De fleste starter nemlig i det små, og når bedriften har gått bra over lengre tid kan man etablere et AS.

  Starte AS (aksjeselskap)

  Et aksjeselskap, heretter bare omtalt som et AS, er den vanligste formen for selskap dersom man har flere involverte og ikke vil risikere egen økonomi. Fordelen med et AS er at man her kan ansette seg selv (og andre) på lik linje med alle andre arbeidstakere i Norge, og følgelig er det selskapet og ikke en personlig som er ansvarlig for økonomien (i motsetning til i et ENK). Andre fordeler med å velge AS når man starter eget selskap er de samfunnsmessige godene, som rett til arbeidsledighetstrygd dersom selskapet går konkurs og bedre rettigheter for sykepenger. I tillegg kan man her la overskuddet ligge i firmaet, og unngå at man må betale personlig skatt av det.