Skattesatser 2021

Skattesatser_2021_dame på reise med headset og tablet

Skattesatsene har endret seg noe for 2021 i forhold til satsene for 2020. Dette er de mest sentrale endringene i satsene for trekkfri kostgodtgjørelse, fordelsbeskatning, bilgodtgjørelse og firmabil.

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil

Mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe er skattefri bilgodtgjørelse ellers lik 2020-satsen. Trekkfri kilometergodtgjørelse ligger på 3,50 kroner per kilometer ved bruk av privat bil. Dette gjelder uansett distanse.

Trekkfri kilometergodtgjørelse kan utbetales uten at det gjøres forskuddstrekk. Satsen vil tilsvare hva du kan motta som skattefri kilometergodtgjørelse. Bruk av elbil går også innunder skattefri sats.

Andre kjøretøy

Satsene for andre kjøretøy er de samme som inntatt i Statens reiseregulativ per januar 2020.

Kjøretøy
Kroner per kilometer
Motorbåt 7,5 kroner per km
Snøscooter og ATV 7,5 kroner per km
Tung motorsykkel (over 125 ccm) 2,95 kroner per km
Moped eller lett motorsykkel (opp til 125 ccm) og andre motoriserte fremkomstmidler 2,00 kroner per km
Tillegg

Satsene for tillegg til kjøregodtgjørelse er de samme som inntatt i Statens reiseregulativ per januar 2020.

Standardreglene – fri bil

For privat bruk av firmabil fastsettes trekkpliktig fordel til:

30% av bilens listepris som ny inntil kr. 325 400 og 20% av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregning er i utgangspunktet 100 % av bilens listepris ved ny, men det er noen unntak:

Unntak
utregning tar utgangspunkt i
Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret 75 prosent av bilens listepris som ny
Hvis du dokumenterer at yrkeskjøring overstiger 40 000 km i inntektsåret 75 prosent av bilens listepris som ny
Elbil 60 prosent
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret 56,25 prosent av bilens listepris som ny
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntekståret elbil 45 prosent av bilens listepris som ny
Ved kombinasjon av elbil og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntekståret 60 prosent av bilens listepris som ny

Dersom du har firmabilordning i deler av inntektsåret, vil fordelsbeskatningen gjennomføres forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Trekkfri kostgodtgjørelser

Satsene for trekkfri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting er uforandret fra 2020. Det er derimot noen mindre justeringer i forhold til satsene for 2021 når det gjelder reiser med overnatting.

Reiser uten overnatting

Satsene for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse uten overnatting for innland og utland er på 200 kr for 6-12 timers reiser og 400 kr på reiser over 12 timer.

Det skal foretas måltidstrekk dersom en eller flere måltider er dekket av arrangør/vertskap. Den trekkfrie godtgjørelsen skal avrundes til nærmeste hele krone og reduseres med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag.

Reiser med overnatting

Hva du får utbetalt ved reiser med overnatting avgjøres basert på stedet det overnattes og det skilles mellom yrkesopphold og pendleropphold basert på om overnattingsstedet er privat eller hybel/brakke med kokemuligheter.

Dersom reisen er på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting godtgjøres døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting.

Les mer om måltidstrekk ved reiser med overnatting på Rengskap Norge.

kost og losji – fordelsbeskatning

I 2021 har satsene for skattelegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold økt noe.

Fri kost og losji
Sats per døgn
Fritt opphold (kost og losji) 132 kr
Fri kost (alle måltid) 94 kr
Fri kost (to måltider) 73 kr
Fri kost (ett måltid) 48 kr
Fritt losji (ett eller delt rom) 38 kr
Kilder og nyttige lenker:
Skattesatser 2021 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts