Satser for firmabil, bilgodtgjørelse og trekkfri kostgodtgjørelse i 2022

illustrasjon hotellrom - satser firmabil, godtgjørelse og trekkfrikostgodtgjørelse

I dette blogginnlegget skal vi gå gjennom de skattefrie satsene for utgifter i forbindelse med transport, reise og overnatting. Nedenfor kan du lese om hva som er nytt av året og hva som forblir uendret.

Se også blogginnlegget vårt om satser fra 01.01.22 for skatt- og avgiftsområdet.

Vi starter med satser for bilgodtgjørelse og firmabil, hvor sats for skattefri bilgodtgjørelse står uendret fra 2021. Det blir en endring i fordelsbeskatningen for fri bil, da den øker noe.

Standardregler for fri bil

Dersom firmabilen brukes privat, er det faste trekkpliktige fordeler. Ved ny bil med verdi opptil 329 600 kr er trekkpliktig fordel 30 % av listepris som ny, og dersom bilens verdi overstiger dette beløpet blir 20 % av overskytende verdi lagt til.
Grunnlaget for utregningen ovenfor er som standard 100 % av bilens listepris som ny med unntak av følgende:

 • 75 % av listepris som ny – om bilen er eldre enn tre år, 1. jan. i inntektsåret.
 • 75 % av listepris som ny – om du kan dokumentere at du har kjørt over 40 000 kilometer i yrkessammenheng i inntektsåret – her er det krav om elektronisk kjørebok.
 • 56,25 % av listepris som ny – ved kombinasjon av punkt 1. og 2.
 • 80 % av listepris som ny – om du benytter elbil.
 • 60 % av listepris som ny – ved kombinasjon av punkt 1. og 4.

Der hvor firmabil kun har stått til disposisjon i deler av inntektsåret, skal det fordelsbeskattes basert på faktisk antall hele og påbegynte måneder.

Bilgodtgjørelse

Ved bruk av privat bil i 2022 er skattefri kilometergodtgjørelse satt til 3,50kr per kilometer, uansett kjørelengde. Satsen gjelder både innland og utland, i tillegg omfatter den også privat bruk av elbil. Dersom din arbeidsgiver opererer med høyere kilometergodtgjørelse vil overskytende av 3,50kr per kilometer være skattepliktig inntekt.

Her er satsene for andre kjøretøy:

 • Kroner 7,50kr per kilometer for motorbåt.
 • Kroner 7,50kr per kilometer for ATV og snøscooter.
 • Kroner 2,95kr per kilometer for motorsykkel over 125 ccm
 • Kroner 2,00kr per kilometer for motorsykkel under 125 ccm, moped og andre motoriserte transportmidler.

Kjøregodtgjørelse – tillegg

 • Kroner 1,00kr per kilometer per passasjer – for passasjerer
 • Kroner 1,00kr per kilometer – for kjøring på skogs- og anleggsvei
 • Kroner 1,00kr per kilometer – for å ta med deg utstyr og materiell. Dette gjelder da for utstyr som du ikke naturlig kan plassere i bagasjerom eller takgrind, på grunn av vekt eller lignende, og da for eksempel må bruke tilhenger.

Gjeldende satser for kostgodtgjørelse innenlands- og utenlandsreiser.

Når det gjelder satsene for kostgodtgjørelse for innenlands- og utenlandsreiser, er det ingen endringer fra 2021 dersom reisen er uten overnatting. Dersom reisen er med overnatting, er det blitt gjort noen mindre endringer.

Reiser med overnatting

På reiser med overnatting er det type sted der du overnatter som bestemmer hvilken kostgodtgjørelse du kan få utbetalt som er trekk- og skattefri. Det skilles også mellom om oppholdet er yrkesopphold eller pendleropphold dersom overnattingsstedet er på hybel eller brakke med kokemulighet, eller privat overnatting. For reiser på 6 timer eller mer uten overnatting vil det godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting, i tillegg til at måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

Om reisen er kortere enn 6 timer, betyr det at arbeidstaker ikke får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet og det skal heller ikke foretas måltidstrekk. Arbeidsgiver kan dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller tilbakebetale legitimerte kostnader. Dette er en følge av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakke/privat.

For at full kostgodtgjørelse skal kunne utbetales trekkfritt og mottas som skattefri kostgodtgjørelse må godtgjørelsen være innenfor gitte satser og være i henhold til særskilte legitimasjonskrav oppgitt i skattebetalingsforskriften.

Skulle arbeidstaker overnatte på et hotell hvor frokost eller lunsj er inkludert i prisen, vil kostgodtgjørelse ikke gjelde for disse måltidene. Da skal det alltid foretas måltidstrekk.

Spesifikke satser for overnatting på hotell eller pensjonat, hybel, brakke, privat med kokemuligheter.

For overnatting på pensjonat, hybel/brakke/privat eller hotell er det egne satser. Satsene gjelder både innland og utland. I tillegg er det egen kostsats for sjåfører innen langtransport i Norge og i utland.

Kost som dekkes skattefritt av arbeidsgiver begrenses ikke etter 24 måneders regelen (etter to år begrenses pendleres fradragsrett for kostnader til kost og losji). Dette betyr at også etter 24 måneder vil skattefri tilbakebetaling av merutgifter til kost og losji kunne utføres av arbeidsgiver.

Satser for overnatting på hybel/brakke eller privat med mulighet for koking, kan ikke benyttes for arbeidstakere med pendleropphold.

 • 300kr for langtransportsjåfører.
 • 172kr for arbeidstakere på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter.
 • 95kr for arbeidstakere på yrkesreise/tjenestereise som i tillegg bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat.
 • 617kr for arbeidstakere på hotell.
 • 494kr for arbeidstakere på hotell hvor frokost er inkludert. Trekkfri godtgjørelse skal reduseres med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag når arbeidsgiver dekker ett eller flere måltider.

Reise uten overnatting

Trekk- og skattefrie satser for reise uten overnatting er henholdsvis 200 kr for 6-12 timer, og 400 kr for over 12 timer.

I tilfeller hvor et eller flere måltider dekkes av oppdragsgiver, arbeidsgiver eller andre, skal måltidet trekkes fra. Her vil fratrekk være som tidligere nevnt 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag. I skattebetalingsforskriften finner du oversikt over hvilke særskilte legitimasjonskrav som må være oppfylt for at godtgjørelsen skal kunne utbetales trekkfritt og mottas som skattefri godtgjørelse.

Godtgjørelse for kost og losji

Kost

Det blir årlig fastsatt en sats for trekkfri kostgodtgjørelse, og denne satsen er tilsvarende det du kan motta som skattefri kostgodtgjørelse. Skulle godtgjørelsen utbetales med høyere beløp enn ovennevnte satser, vil merutbetalingen være trekk- og skattepliktig om ikke full kostnadsdokumentasjon foreligger. Gyldig dokumentasjon er kvitteringer, bilag og tilsvarende.

Losji

Der hvor godtgjørelsen ikke gir overskudd eller dekker private utgifter er dekning av losjikostnader gjennom godtgjørelse ikke skattepliktig.

Vi forstår at dette kan virke uoversiktlig og at det er mange tall å forholde seg til.
Ta kontakt med oss i Vangdal Regnskap, så hjelper vi deg gjerne med satsene for godtgjørelser!

Related Posts