Rett på lønnet fri ved jul og nyttår?

rett-på-lønnet-fri-ved-jul-og-nyttår
Driver du firma har du nok opplevd at det blir mange spørsmål om arbeidstid og lønn rundt jul. Ofte vil ansatte ønske å ta seg fri i juletiden for å tilbringe tid med familie og venner, mens andre ønsker å jobbe.
Men har arbeidstaker rett på lønnet fri eller kortere arbeidstider ved jul og nyttår?

Røde dager i julen

Søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager skal være arbeidsfrie dager. For jule- og nyttårshelgen gjelder dette:

  • 1. juledag
  • 2. juledag
  • 1. Nyttårsdag

I utgangspunktet er altså ikke julaften og nyttårsaften regulert som helge- og høytidsdager. Dersom man ønsker å ta fri på julaften eller nyttårsaften, skal det derfor i utgangspunktet tas ut som en vanlig feriedag, med mindre man er bundet ev en tariffavtale eller har interne avtaler i virksomheten.

Rett på kortere dager?

Mange bedrifter praktiserer kortere arbeidsdager for julaften og nyttårsaften, men ifølge arbeidsmiljøloven skal de regnes som ordinære arbeidsdager.

Julaften er derimot spesifikt nevnt i Arbeidsmiljølovens §10-10, der det står presisert at julaften skal være arbeidsfri fra kl 15. Dette innebærer at hvis arbeidstaker skal jobbe etter dette på julaften må arbeidets art gjøre det nødvendig (samme vilkårene som ved søndagsarbeid).

Nyttårsaften praktiseres også som en vanlig arbeidsdag, men siden 1. nyttårsdag er en helligdag skal det ikke tillates arbeid etter kl 18.

Lønn i julen

Dersom man jobber på ordinære arbeidsdager som julaften, nyttårsaften, eller i romjulen, har man rett til vanlig lønn.

Arbeidstaker har derimot ikke krav på lønn for 1. og 2. juledag, samt nyttårsdag, da dette i utgangspunktet er arbeidsfrie dager. Lønn på slike dager er som oftest regulert i tariffavtaler eller andre interne avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Har man ikke slike avtaler, har man ikke nødvendigvis krav på betaling.

Månedslønte og timelønte

Det er viktig å merke seg at det er forskjell på månedslønte og timelønte ansatte. Dersom man har avtalt månedslønn med arbeidsgiver, har man krav på fast lønn hver måned, uavhengig av hvor mange røde dager det er.

Timelønte får derimot betalt for de timene/dagene de faktisk jobber, noe som kan medføre en forskjell i utbetaling, da de ikke får betalt for de røde dagene de ikke er på jobb. Det er da opp til arbeidsgiver om timelønte også skal få lønn for helligdager, dersom de ikke har tariffestet rett eller det følger av annen avtale.

Kan ferie legges til jul- og nyttårsaften?

Det er arbeidsgiver som bestemmer når de ansattes ferie skal avvikles, med noen unntak. Hvis det er lite hensiktsmessig å ha arbeidstakere på jobb på julaften og nyttårsaften, er det fullt mulig for arbeidsgiver å legge ferie til disse dagene.

Avspasering

Avspasering er ikke lovregulert, så her er det opp til avtaleverket til hver enkelt bedrift hvordan de praktiserer avspasering rundt juletider. Hvis det ikke er gjort noen avtale rundt dette, har ikke arbeidstakerne krav på avspasering eller bruk av fleksitid.

Trenger du hjelp med lønnstjenester og HR for din bedrift?

Våre lønnseksperter kan hjelpe deg – legg igjen kontaktinformasjonen din under, så kontakter vi deg for en hyggelig prat!