Registrere AS

GRATIS AS-REGISTRERING!

Nå kan du registrere AS på 1-2-3 med vår enkle og trygge nettløsning. Du trenger kun fylle ut vårt online AS-skjema, så stifter vi ditt AS for deg. Raskt, trygt og enkelt!

Velg oss som din regnskapsfører og vi registrerer ditt AS GRATIS (ordinærpris 2990,-)!

Registreringsskjema

Fyll ut skjemaet under, så tar vi oss av hele AS-stiftelsen for deg. Lurer du på noe underveis kan du ringe oss på telefon 41 700 700. Husk å huke av boksen nederst i skjemaet om du ønsker å ta i bruk vårt tilbud om gratis AS-stiftelse.

Viktig! Dersom du skal stifte selskapet med tingsinnskudd ber vi deg kontakte oss direkte for gjennomgang på kontakt@vangdalregnskap.no.

  Steg 1: Kontaktinformasjon

  Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.

  Steg 2: Selskapets navn

  Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.

  Jeg har sjekket at navnet er ledig og at det er i tråd med navnereglene

  Steg 3: Selskapets kapital

  Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.

  Selskapets Kapital (Kan ikke være mindre en 30.000,-)

  Antall aksjer (Totalt for alle akjonærene)

  Pris per aksje

  Steg 4: Ønsker selskapet å ha revisor?

  Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Les mer om revisjonsplikt her

  JaNei

  Steg 5: Selskapsinformasjon

  Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse.
  Postadresse kan man velge fritt.

  Besøksadresse

  Postadresse

  Steg 6: Driftsinformasjon

  Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her. Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også det legges inn ved å trykke på Ja.

  JaNei

  Steg 7: Selskapets formål

  Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

  Steg 8: Eiere (aksjonærer)

  Både enkeltpersoner og firmaer kan stå som eiere. Personer må være fylt 18 år. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til aksjonærer ved å klikke på "legg til ny".

  Person

  (Antall aksjer pr. person)

  Firma

  Steg 9: Styre og daglig leder

  Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år. Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

  Daglig leder

  Styreleder

  Nytt styremedlem

  Nytt varamedlem

  Steg 10: Signaturrett

  Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

  * I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.

  Styrets leder aleneDaglig leder aleneStyrets medlemmer hver for segStyre i fellesskap*Daglig leder og styre i fellesskap*Styrets leder og ett styremedlem i felleskapDaglig leder og styre i fellesskap*To styremedlemmer i fellesskapAnnen signatur

  Steg 11: Send inn

  Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis. Om du ikke velger oss som regnskapsfører vil du bli fakturert for kr 2 990,- eks mva for stiftelsen etter at selskapet er registrert.

  Ja takk, jeg ønsker tilbudet og velger Vangdal som regnskapsfører


  Totalt antall aksjer: 1000
  Antall fordelte aksjer på aksjonærer: 1000

  VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.