OTP-lovendringer 01.01.22

Illustrasjon-mennesker-vangdal

I privat sektor plikter de fleste arbeidsgivere å opprette en obligatorisk tjenestepensjon (OTP-ordning) for sine ansatte. Det er et minimumskrav på 2% sparing av ansattes lønn og det er obligatorisk. Nå i januar 2021 var det endring i lovverket om at arbeidsgivere pliktet å oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen, og tilsynet av OTP ble flyttet til Skatteetaten fra Finanstilsynet i juni. 01.01.22 er det nye endringer igjen – nå trer det i kraft tiltak som skal bidra til økt etterlevelse av lovverket.

Straffeansvar ved brudd

For å bekjempe arbeidskriminalitet, er dette tiltaket satt i kraft. Skulle arbeidsgiver ikke opprette pliktig pensjonsordning for de ansatte, eller innbetaling av innskudd mangler, vil arbeidsgiver kunne straffes. Straffen kan være bøter eller fengsel inntil 2 år, for den ansvarlige – herunder leder av foretaket eller foretaket selv (foretaksstraff).

Korrekte arbeidsopplysninger

Opplysninger om den ansatte skal oppdateres månedlig, som stillingsprosent, start- og evt. sluttdato og permisjon. Dersom disse opplysningene ikke oppdateres, kan det føre til at pensjonsinnretningens ajourhold gjøres på feilaktig grunnlag. Dette kan føre til at den ansattes pensjonssparing og faktura til arbeidsgiver blir feil. Skulle arbeidsgiver ikke oppdatere opplysningene, kan det føre til at det åpnes en tilsynssak mot arbeidsgiver.

Opplysninger som må oppdateres:

  • Start- og sluttdato per ansatt
  • Stillingsprosenten til den ansatte, samt følge opp at den viser den faktiske nåværende stillingsprosenten.

Vangdal Regnskap hjelper gjerne din bedrift med lønn og HR, les mer her.

Ansatte i permisjon

Uavhengig av om den ansatte er i hel eller delvis permisjon i 14 dager eller mer, skal det meldes inn i a-meldingen. Om permisjonen er sammenhengende eller ikke, og om det er lønnet eller ulønnet permisjon, så skal det også rapporteres inn.

Dette regnes som permisjon:

  • Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte
  • Fravær ved pleiepenger og opplæringspenger som er på mer enn 14 dager
  • Permisjon etter utløp av periode med sykepenger, for eksempel ved overgang til arbeidsavklaringspenger
  • Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven kapittel 12, som svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, omsorg for barn som er innlagt på sykehus eller for alvorlig sykt barn, pleie av noen i livets sluttfase (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv
  • Tariffestede utdanningspermisjoner

Listen for hva som regnes som permisjon er ikke uttømmende. Les hele veiledningen til a-meldingen, her.

Delvis permisjon som strekker seg over 14 dager, da skal det meldes inn hvor stor grad av permisjon den ansatte har. Eksempelvis: Avtale om 1 permisjonsdag i uken, de neste 10 ukene på den ansatte – da skal det meldes inn som 20% permisjonsprosent i perioden.

Riktigere sparing ved ny løsning

Når arbeidsgiver benytter seg av den nye løsningen med rapportering i a-meldingen, bidrar det til økt etterlevelse av OTP-loven. For å beregne OTP gjenbruker pensjonsbransjen opplysninger fra både Skatteetaten og NAV. Dette gjør at arbeidstakerne er sikret pensjonssparing av den samme lønnen som de betaler skatt for. Opplysningene som hentes ut er de samme som brukes når det skal gjøres en kredittvurdering, og NAV bruker også disse opplysningene til beregning av foreldrepenger, uføretrygd og sykepenger. Ved at NAV benytter seg av disse opplysningene, gjør det at arbeidstakere som tidligere ikke har fått pensjon – vil få en pensjonssparing.

 

Har din bedrift kontroll på OTP-loven? Trenger bedriften din hjelp med å melde inn opplysninger i a-meldingen? Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg og din bedrift!

OTP-lovendringer 01.01.22 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts