Økonomistyring

Det som skiller oss fra mange andre regnskapsbyrå er at vi alltid har fokus på økonomistyring. Vi kan ta oss av hele eller deler av økonomistyringen for ditt selskap, slik at du kan bruke tiden din på daglig drift av selskapet.

Full kontroll med Økonomistyring

Økonomistyring er et viktig verktøy for å forbedre lønnsomheten i din bedrift. I dagens konkurransefylte klima er det viktig at bedrifter ser på tiltak som kan effektivisere og optimalisere den daglige driften. Våre medarbeidere har lang erfaring på dette området, og kan derfor tilby rådgivning og tjenester som sørger for en bedre økonomistyring. Vi kan også tilby regnskapsfører & forretningsfører for sameie & borettslag.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Postadresse hos oss
Vi tilbyr våre kunder å ha postadressen sin hos oss. Vi sorterer og arkiverer all post slik at du slipper å holde styr på papirflyten. Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne regninger før de betales, enten via telefon eller ved å komme innom kontoret vårt. All annen post kan videresendes eller hentes på vårt kontor.
Betaling av regninger
Å betale regninger for sent kan fort bli dyrt. Forsinkelsesgebyrer og renter påløper hver dag etter forfallsdato. Dette er helt unødvendige kostnader som vi kan hjelpe deg med å holde på et minimumsnivå. Dersom ditt selskap har stram likviditet kan vi også hjelpe deg å styre betalingene da vi vet hva som bør prioriteres.
ii
Fakturering
Våre faktureringstjenester er tilpasset dine behov. Vi kan enten fakturere for ditt selskap eller du selv kan fakturere i vårt økonomisystem. Fakturaene blir da bokført direkte i regnskapet. Vi kan tilby faktureringssystem både på nett og desktop gjennom systemleverandøren Uni Micro.
Lønn
Lønn er et stort og komplisert område, og stadig flere bedrifter velger å sette dette ut til oss. Vangdal Regnskap har lang erfaring fra lønnsområdet, og våre ansatte blir løpende oppdatert på endringer i lover og regler rundt lønn. Vi kan blant annet bistå med etablering og kvalitetssikring av lønnsrutiner, lønnskjøring, utbetaling og lønnsregnskap.
Regnskapsføring
Vi fører regnskap etter gjeldende lover og regler og sender inn de lovpålagte oppgavene innen tidsfristene. Det settes høye krav til våre ansatte slik at regnskapet blir ført og oppdatert på en effektiv måte. Vi kvalitetssikrer arbeidet hver termin før vi rapporterer videre til våre kunder – dette gjøres for å sørge for at det produktet vi leverer er korrekt og gir et riktig bilde av lønnsomheten i selskapet.
Selvangivelse
Alle næringsdrivende må levere selvangivelse hvert år. Innsendingen har blitt mer omfattende og komplisert de siste årene, og det kommer stadig nye regler selskapene må forholde seg til. Det er forskjellige skjemaer som skal fylles ut avhengig av næring. Vi kan hjelpe deg å få sendt inn korrekte opplysninger til rett tid, slik at du får rapportert inn riktige inntekts- og skattopplysninger.
ZZ
Klargjøring til årsoppgjør
Vi klargjør regnskapet og dokumenterer balansen i henhold til kravene før vi sender årsoppgjøret videre til revisor. Vi tar oss også av alle regnskapsmessige oppfølgingsspørsmål fra revisor. For de selskapene som har valgt bort revisor kan vi ta hele årsoppgjøret, ferdigstille årsregnskapet samt ordne ligningspapirer i henhold til de offentlige fristene.
Purring og inkasso
Hvis du ikke ønsker å bruke tid på å gå gjennom alle utestående poster hos dine kunder og sende ut purringer, så kan vi gjøre dette for deg. Vi samarbeider tett med inkassoselskapet Alt Inn Inkasso som kan tilby kostnadsfrie inkassotjenester. Gode inkassorutiner vil være et effektivt tiltak for å bedre likviditeten i selskapet ditt, og som kunde hos oss kan du kostnadsfritt benytte deg av disse tjenestene.
Måkestad
ODDVAR MÅKESTAD
Måkestad Engros AS & TL Måkestad AS

Måkestad konsernet har lang fartstid hos Vangdal Regnskap, og er aktiv i flere bransjer som storhusholdning og eiendom. Vangdal Regnskap har hjulpet oss med en optimal styring av ressursene våre, samt innføring av gode rutiner for å få enda bedre kontroll på drift og inntjening.

Norsk offshore catering ikon
SONJA GOA 
Norsk Offshore Catering

Vi har brukt Vangdal Regnskap som samarbeidspartner på lønnstjenester & regnskap siden 2013 og er kjempefornøyde med samarbeidet. Med dem vet vi at jobben blir gjort av dyktige folk, så vi slipper å bekymre oss.

Bytte regnskapsfører
DR. PER RØNNEVIK
Fana Hjertesenter

Vangdal Regnskap AS tar seg av vårt regnskap, lønnsutbetalinger, betaling av skatter og avgifter og videre kontakt med aktuelle myndigheter på en rask og effektiv måte, noe som gir oss en god kvalitetssikring på den økonomiske siden og frigir tid til å gjøre det vi kan best: å behandle pasienter.

Sten Arve Andersen
Sten Arve Andersen
Cameloso AS & Skvis.no

Fordelen med Vangdal Regnskap er at de har evnen til å sette seg inn i den bransjen man driver i. De er et moderne regnskapskontor og de digitale løsningene de bruker gjør samarbeidet effektivt. I dag har man bruk for noen som kommer med innspill på løsninger i alle ledd hos en bedrift – det gjør Vangdal Regnskap.

2villa icon
2Villa & Byggmester Skåtøy

Vangdal Regnskap har vært en solid samarbeidspartner gjennom drift og konstruktiv støtte ved endringer vi har gått gjennom. Vi har siste tiden startet virksomhet i helt nytt fagfelt, Vangdal Regnskap har også i dette arbeidet vært en uunnværlig støttespiller. Rådgivende og positiv. Vi er strålende fornøyd med samarbeidet!

Excellent taste as
Hans Heiker
Excellent Taste AS

Vi skiftet regnskapsfører til Vangdal Regnskap i januar 2017. Dette skiftet har vært veldig vellykket for vår del. Nå har vi endelig fått en partner som skjønner våre behov og gir oss alltid rask og nøyaktig feedback på diverse problemstillinger. Excellent Taste AS er en handelsbedrift med mange baller i luften. Da er det trygt å vite at regnskapsførsel blir tatt hånd om på en meget profesjonell måte.

Heggland Auto 1
Arvid Heggland
Heggland Auto

Vangdal Regnskap ble et naturlig valg for oss. De er løsningsorienterte og tilpasset rutinene våre slik at de ville fungere best mulig for vårt selskap.

Borettslag_preview
Joachim Hollekim
Borettslaget Rogagaten 11G

Vi bruker Vangdal Regnskap som forretningsfører for vårt borettslag Rogagaten 11G.
Vi er svært fornøyd med samarbeidet og anbefaler dem på det varmeste.

Geir iden
Geir Iden
Eidsvågneset Barnehage
Daglig Leder

Eidsvågneset Barnehage har stor nytte av den kompetansen som Vangdal Regnskap har. Vi får fortløpende svar på våre spørsmål, fra vår faste kontaktperson. God service til en fornuftig pris, gjør at vi har hatt et samarbeid over flere år, noe vi også ser for oss vil fortsette i årene som kommer.

Trenger ditt firma hjelp med økonomistyring?

Våre regnskapsmedarbeidere har lang erfaring og kan hjelpe deg. Legg igjen informasjonen din under så tar vi kontakt.

41 700 700