Ny kompensasjonsordning fra regjeringen

Ny kompensasjonsordning fra regjeringen 1

På onsdag foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning. Regnskap Norge har skrevet om de nye endringene for næringslivet i sitt siste nyhetsbrev. Vi har sammenfattet de viktigste punktene og du kan se en informasjonsvideo på 18 minutter, som tar for seg det mest sentrale ved den nye kompensasjonsordningen.

Dette gjelder bedrifter med stort omsetningsfall

 • Mye det samme som kompensasjonsordningen vi hadde våren og sommeren 2020
 • Varighet fra 1. september 2020 og gjelder foreløpig til 28. februar 2021
 • Den nye ordningen påvirker de samme næringene som ved forrige kompensasjonsordning
 • Du kan søke dersom ditt foretak har mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien
 • Det være en andel av faste, uunngåelige kostnader som vil bli dekket på samme måte som sist kompensasjonsordning
 • Andelen vil variere ut fra hvordan Regjeringen vurderer situasjonen
 • Inntil 60 prosent av faste uunngåelige kostnader bli dekket for perioden september og oktober
 • Det legges opp til å dekke inntil 70 prosent for november og desember
 • Du kan sende inn søknad om fra januar 2021

Les mer om ordningen og hvordan du kan søke her.

Dette gjelder støtteordning til store publikumsåpne arrangementer

 • Det er foreslått å bevilge 300 millioner kroner og ved behov vil bevilgningen økes.
 • Ordningen gjelder arrangement som skulle vært avholdt i perioden 5. mars – 31. desember 2020, og som er avlyst som følge av statlige pålegg ifm. Covid 19.
 • Ordningen er avgrenset til publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi, med et ventet besøkstall på minimum 500 deltakere.
 • 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement vil bli dekket av ordningen.
 • 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden.
 • Utbetalingene regnes med å bli utbetalt snarlig i løpet av første kvartal 2021.

Les mer om ordningen her.

Dett gjelder utgifter som skyldes innreisekarantene

 • Foretak med utenlandsk arbeidskraft og utgifter knyttet til innreisekarantene går innunder ny ordning
 • Formålet er å bidra til at bedrifter kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak
 • Bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag
 • Foreløpig er satsen per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner
 • Den vil ikke dekke alle kostnadene en bedrift har ved gjennomføringen av innreisekarantene, fordi ordningen innrettes slik at uheldige insentiver til å øke omfanget av utenlandsk arbeidskraft unngås.
 • Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021

Les mer om kompensasjonsordningen her.

Dette gjelder grønne støtteordninger til morgendagens arbeidsliv

 • 1 milliard kroner er bevilget i perioden 2020-2022 til grønn fornyelse av næringslivet
 • Formålet er å legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid
 • Du kan søke om støtte for alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet.

Les mer om den nye kompensasjonsordningen her.

Dersom du har spørsmål knyttet til ny kompensasjonsordning eller har andre henvendelser, så ta gjerne kontakt med oss.

Ny kompensasjonsordning fra regjeringen 2

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts