Midlertidig lønnsstøtteordning for desember 2021 og januar 2022

Midlertidig lønnsstøtteordning

Nå som det er kommet strenge nasjonale smittevernstiltak for både desember 2021 og januar 2022, har Regjeringen kommet med en skisse for midlertidig lønnsstøtteordning i en kortvarig periode. Vi tar en oppsummering av den nye ordningen, hva som er formålet, når den starter og hvor lenge den varer, samt hvem den rettes mot og hvilke foretak som kan søke om lønnsstøtte.

Ønsker du å lese hele skissen fra Regjeringen, så kan du lese den her.

Lønnsstøtteordningens formål

Formålet med ny lønnsstøtteordning er at det skal være mulig å tilrettelegge for arbeidstaker i en kort periode. Denne tilretteleggingen er slik at arbeidstaker skal kunne være i arbeid, selv om virksomheten er sterkt begrenset av de nasjonale smittevernstiltakene. Lønnsstøtteordningen skal være med på å dekke de delene av virksomhetens lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt sagt opp eller permittert, grunnet de strenge nasjonale tiltakene.

Lønnsstøtteordningens start og varighet

Regjeringen har bestemt at ordningen skal ha virkning fra og med 01. desember 2021, og gjelder til og med januar 2022. Om smitteverntiltakene skulle bli forlenget, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022 også – dette blir i så fall en nedjustert versjon av ordningen.

Følgende virksomheter rettes ordningen mot

Det er foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt fagområde. Dette er begrensninger som sjenkerestriksjoner, krav om bordplassering, antallsbegrensning eller lignende, jf. Covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.

Foretak som regnes til å være direkte berørt, er foretak som har mer enn 40% av omsetningen deres fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.

Foretak som regnes til å være indirekte berørt, er foretak som har mer enn 50% av omsetningen deres fra bedrifter som er direkte berørt.

Skulle ditt foretak ha omsetningsnedgang grunnet manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, regnes foretaket ikke med i ordningen.

Disse foretakene kan søke om lønnsstøtte

 • Foretaket må utøve lovlig aktivitet
 • Foretaket må ha ansatte
 • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling
 • For å sikre at foretaket fortsatt er i drift på søknadstidspunktet, skal minst én ansatt ha fått lønn utbetalt i hver av disse månedene; september, oktober og november 2021. Det er ikke krav om at det er samme ansatt som skal ha fått lønn disse månedene, men lønnen må være rettidig rapportert inn i A-meldingen.
 • Foretak som søker om tilskudd, må oppfylle de samme seriøsitetsvilkår som ved tidligere ordninger.
 • Foretaket kan ikke ha iverksatt delvis eller helt permittering av ansatte etter 30. november 2021. Her er unntaket dersom foretaket har hentet inn alle ansatte som ble permittert etter 30. november, tilbake i arbeid senest 21. desember 2021.
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 20% sammenlignet med tilsvarende måned to år tidligere, desember 2019 eller januar 2020, eller sammenlignet med oktober og november 2021. Her velger foretaket selv hvilken referanseperiode som skal benyttes for å beregne omsetningsfallet. Skulle foretaket være opprettet etter 01. mars 2020 må foretaket benytte oktober og november 2021 som referanseperiode.

Søknadsfrister og søknadsperioder

Regjeringen har tatt sikte på følgende frister:
Støtte for desember 2021, er søknadsperioden/frist 10.februar – 10.mars
Støtte for januar 2022, er søknadsperioden/frist 10.april – 10.mai.

Vil du lese mer om

 • Hvilke arbeidstakere som skal gi grunnlag til lønnsstøtte
 • Hva som er støttebeløpet per ansatt
  • Formel for beregning av støttebeløp er også skrevet her.
 • Hva som er maksimal støtte i hver tilskuddsperiode
 • Generelle begrensninger som følger av statsstøtteregelverket
 • Hvordan lønnsstøtteordningen skal forvaltes, gjennomføres og kontrolleres.

Les hele Regjeringens skisse av ny lønnsstøtteordning her.

Les også om de nye forslagene til økonomiske tiltak fra Regjeringen, her.

Trenger din bedrift hjelp med håndtering av lønnsstøtteordningen? Vi i Vangdal Regnskap hjelper gjerne deg og din bedrift!

Midlertidig lønnsstøtteordning for desember 2021 og januar 2022 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts