Merverdiavgiftsområdet moderniseres

illustrasjon-merverdiavgift-vangdal

Som et ledd i moderniseringsprosessen av merverdiavgiftsområdet lanserer Skatteetaten ny mva-melding neste år. Arbeidet av moderniseringen startet i 2019, og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023. Ny registreringsløsning er allerede ferdigstilt, men vi tar en gjennomgang av hva som blir nytt i den nye mva-meldingen.

OBS – Terminer til og med 31. desember 2021 for mva-melding og korrigeringer skal leveres i gammelt format, slik som tidligere.

Nytt format for mva-meldinger for terminer etter 01. januar 2022

Til å begynne med vil det nye formatet gjelde for alle terminer for virksomheter som driver alminnelig næring (RF-0002). Formatet vil også gjelde for virksomheter som driver primærnæring og tomånedlige terminer (RF-0004).

Leveres via regnskapssystem

Skatteetaten har som mål at majoriteten av meldingene skal leveres via regnskapssystem. Dette for å redusere manuelle feil og øke effektiviteten i prosessen.

Selve rapporteringen i den nye mva-meldingen skal være mer dynamisk og tilrettelegge for digital samhandling og validering. Nummererte poster som er i nåværende mva-melding, vil nå erstattes av en dynamisk liste av mva-koder. Kodene er basert på SAF-T-standard. Det vil være mulig i den nye mva-meldingen å gjøre merknader både per linje, men også samlet.

Se den nye kodelisten for mva-meldingen her.

For bedrifter som ikke benytter regnskapssystem

Mindre virksomheter som ikke bruker regnskapssystem eller fellesregisterte virksomheter med konsolideringsbehov, skal kunne sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens digitale løsning på Skatteetaten.no.

Trykk her for å komme til Skatteetatens digitale løsning.

Hvorfor moderniseres merverdiavgiftsområdet?

Merverdiavgiftsområdet har i stor grad stått uforandret siden 1970, da det gikk fra omsetningsavgift til merverdiavgift. Regelverket blir også stadig mer komplekst, og i den forbindelse trengs det også at manuelle prosesser blir mer automatisert. Ved at merverdiavgiftsområdet blir modernisert, vil også saksbehandlingstiden reduseres og det blir enklere å gjøre innmeldingene riktig første gang.

Trenger din bedrift hjelp med mva-meldingen? Ta kontakt med oss i Vangdal Regnskap, så hjelper vi deg gjerne!

Merverdiavgiftsområdet moderniseres 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts