Lønnsomt med regnskap i skyen

Regnskap i skyen øker utbyttet av å ha regnskapsfører ytterligere. Nøkkeltall og andre styringsdata blir ferskvare, samtidig som du kan trekke enda mer på regnskapsførerens kompetanse. 

I en tradisjonell relasjon mellom kunde og regnskapsfører leverer du som kunde bilag og får regnskapsrapporten noen uker senere. Når du da gransker tallene i rapporten kan kanskje noen av bilagene du leverte ha blitt 2-3 måneder gamle. Mye kan ha forandret seg på den tiden. Regnskapsrapporten er fortsatt viktig, men ikke et optimalt verktøy til å styre virksomheten med.

Vangdal Regnskap var tidlig ute med skybaserte regnskapstjenester gjennom webløsningen UNI24. Skyløsningen gjør at våre kunder effektivt kan samarbeide med regnskapsfører over nett og får tilgang til viktige funksjoner og nøkkeltall i økonomisystemet.

regnskap-i-skyen

Tettere på økonomien

– Med regnskap i skyen og samarbeid med regnskapsfører blir begge mer hands on. Det gir økt oversikt, kontroll og rom for lønnsomme beslutninger, sier Kjartan Brurås Solvi. 


Han er viseadministrerende direktør i Uni Micro som er samarbeidspartner for Vangdal Regnskap på økonomisystemer. Over 4500 virksomheter – inkludert adskillige Vangdal-kunder – bruker daglig skysystemet Uni24 som i bakgrunnen kobles sammen med Uni Økonomi.

Tidlig ute med digitalisering

regnskap-i-skyen

– Helt siden oppstarten av bedriften i 1988 har Vangdal hatt som mål å være et innovativt regnskapsbyrå og tilby våre kunder de mest effektive og tidsbesparende løsningene på markedet. Vi startet samarbeidet med Uni Micro allerede i 1996 og er i dag den største brukeren av UNI, forklarer daglig leder Cedric Gormond i Vangdal Regnskap. Vårt tette samarbeid med Uni Micro gjør at vi alltid er i forkant med nye løsninger og pilotprosjekter.

Kjernen for Vangdal i å bruke skysystemer er å tilføre verdi og kompetanse til kundene, styrke regnskapet som styringsverktøy og redusere manuell ressursbruk.


– Regnskapsfaget handler i dag om langt mer enn å bokføre. Stikkord er å gjøre vurderinger som for eksempel prognoser og tilføre kunnskap om hva som kan være gode grep for en bedrift i forhold til lån, sesongvariasjoner, ansettelser, markedstrender og best practice. Ved å bruke regnskapsfører i forhold til dette kan du potensielt ta ned risikoen og styrke lønnsomheten, sier Cedric.

Katalysator for effektivisering

I dag sitter fortsatt mange regnskapsførere i Oslo og puncher regnskapsbilag. Det er en prosess som kort og godt går ut på å feste blikket på det ene regnskapspapiret etter det andre og taste navn, adresse, kontonummer, KID og beløp inn i økonomisystemet.

– Det er for ille at høyt kompetente regnskapsførere skal bruke tiden sin på slikt. Økonomisystemer i skyen er blitt katalysator for å redusere tidsbruken og kostnadene til dette, sier Solvi.

Lønnsomt med regnskap i skyen 1
Lønnsomt med regnskap i skyen 2

Automatisering

En av de største fordelene med regnskap i skyen er at det automatiserer og forenkler en rekke prosesser som tradisjonelt har spist mye tid for både kunde og regnskapsfører. Et godt eksempel på dette er faktura og bokføring.

Når du sender utgående fakturaer fra Uni24, trykker du send-knappen og bokføringen er unnagjort i samme øyeblikk. Med EHF (elektronisk handelsformat) går fakturaene tvers igjennom skyen og rett inn i mottaket i kundens økonomisystem.

– Nå kan du på samme måte behandle fakturaer i ditt eget mottak. Du ser over, påfører kanskje et prosjektnummer og trykker ok. Så sørger regnskapsføreren for riktig bokføring og sender av gårde til banken med et klikk. Igjen blir regnskapet ajourført uten manuell punching og slik at du får et oppdatert bilde av utviklingen, sier han.

Fremtidens økonomisystem

I høsten 2017 lanserte Uni Micro Uni Economy, et nytt skybasert økonomisystem. Økonomisystemet inneholder det siste innen teknologi og muligheter som tidligere ikke har vært tilgjengelig.

Uni Economy er en fullverdig webløsning og er 100% nettbasert – du trenger ikke installere noe som helst. Det er en komplett og fremtidsrettet forretningsløsning i skyen, sier Solvi.

Vangdal Regnskap var et av de første regnskapsbyråene som kunne tilby det innovative økonomisystemet til sine kunder.

– Vi har et tett samarbeid med Uni Micro og har som eksisterende kunde fått muligheten til å være med som pilotkunde på Uni Economy. Vi har tro på at dette er en forretningsløsning som vil være kostnadsbesparende, tidsbesparende og gi økt kontroll for våre kunder.

Uni-Economy

6 fordeler med skybasert regnskap:

  • Bedre og tettere samarbeid med regnskapsfører
  • Du kan bruker regnskapsføreren som økonomisk rådgiver i stedet for bilagspuncher
  • Mindre manuelt arbeid, bedre bruk av kompetanse
  • Regnskapet vesentlig mer ajour enn ved manuell bokføring. Bedre oppfølging av dårlige betalere/likviditetssituasjon og kontroll med hele økonomien
  • Automatisert bokføring og håndtering av inn- og utbetalinger. Slutt på besøk i nettbanken

Ønsker du å høre mer om våre digitale løsninger?

Legg igjen kontaktinformasjonen din under, eller ta direkte kontakt med oss på kontakt@vangdalregnskap.no. Starte AS