Lønnsforskjeller mellom kjønn skal rapporteres

Lønnsforskjeller mellom kjønn skal rapporteres

Det nærmer seg frist for rapportering av lønn fordelt på kjønn i ulike stillingsgrupper. Dette gjelder for virksomheter og private bedrifter med over 50 ansatte.

Når det gjelder likestilling, så er Norge i verdenstoppen, men vi kan fortsatt bli bedre. Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde kvinner gjennomsnittlig månedslønn på 45 850 kr i 2019, som utgjør 87,6 % av menns månedslønn. Hovedgrunnen til forskjellen er at menn i gjennomsnitt får utbetalt betydelig mer i bonus enn kvinner, og at menn i gjennomsnitt får utbetalt mer i uregelmessige tillegg per måned.

For å styrke likestillingsarbeidet ytterligere, ble det i 2020 innført aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) for blant annet lønnskartlegging. Lønnskartleggingen skal gjøres hvert andre år.

Viktig virkemiddel

Hensikten med lønnskartlegging er å få klarhet i om det finnes lønnsforskjell mellom menn og kvinner i virksomheten, og dermed bidra med at lønnsfastsettelsen blir gjennomskuelig. For at det skal bli økt grad av likestilling mellom menn og kvinner i arbeidslivet anses dette som et viktig virkemiddel. Det vil også hjelpe virksomheten med å kunne avdekke dersom det er en risiko for diskriminering, og dermed vil det kunne iverksettes tiltak for å forebygge dette.

Plikten for lønnskartlegging gjelder kun for diskrimineringsgrunnlaget kjønn, og ikke andre diskrimineringsgrunnlag. Lønnskartleggingen skal også dokumenteres og offentliggjøres, samt brukes aktivt i arbeidsgivers likestillingsarbeid.

Ved lønnskartleggingen skal det gjøres på en måte slik at de ansatte, innen sin stillingsgruppe, skal kunne sammenligne sin lønn med gjennomsnittet for den stillingsgruppen. Derfor må kartleggingen gi informasjon om gjennomsnittslønnen i de ulike stillingsgruppene for begge kjønn.

Forebyggende tiltak

Lønnskartleggingen skal resultere i en oversikt med informasjon om årslønn eller månedslønn per heltidsstilling. Den kan oppgis ved at den omfatter alt arbeidsvederlag eller ved å dele opp fastlønn, tillegg, bonus og overtid. Dersom lønnsutbetalingen deles opp vil det kunne bidra til bedre gjennomsiktighet og sikre god kontroll på at ingen av delene fastsettes på en diskriminerende måte.

Dette er de nye kravene fra 2020

Virksomhetene er forpliktet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven §26 til å gjennomføre en kartlegging av lønnsforskjeller mellom kjønnene og ufrivillig deltid.

Dette skal alle offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte. I tillegg kan private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte måtte gjøre det, dersom tillitsvalgte eller minst 50% av de ansatte krever det.

Viktig å merke seg at levering av årsberetningen fastsettes 30. juni i generalforsamlingen med innlevering 31. juli.

Related Posts