Kompensasjonsordning 3 – Kravet til omsetningsfall økes til 40%

KRAVET TIL OMSETNINGSFALL ØKES NÅ TIL 40%

Endringen på kravet for omsetningsfall gjelder for den siste perioden kompensasjonsordningen er gyldig, nemlig september-oktober 2021.

 

BEREGNINGSFORMELEN JUSTERES

Med denne endringen justeres også beregningsformelen. I en pressemelding fra næringsdepartementet 23. september, kommer følgende frem:

De faste, uunngåelige kostnadene skal nå multipliseres med omsetningsfallet i prosent, minus 40 prosentenheter, i stedet for et fratrekk på 30 prosentenheter som i dag. Justeringsfaktoren i beregningsformelen holdes uendret.

 

NY FORMEL FOR BEREGNING AV TILSKUDD

Formelen for beregning av tilskudd blir slik etter endringen:

Foretakets faste, uunngåelige kostnader i september/oktober 2021

* justeringsfaktor 85/70 deler

* (omsetningsfallet i prosent – 40% prosentpoeng)

= beregnet tilskudd før begrensningsreglene trer inn

 

Endringene i regelverket vil skje i forskriften §§2-3 (1) og 3-1 (1), forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Du kan lese forskrift §§2-3 ved å klikke her.

Leser et dokument med briller i hånden

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til kompensasjonsordning 3 eller har andre henvendelser.

Kompensasjonsordning 3 - Kravet til omsetningsfall økes til 40% 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts