Norge åpner opp og flere av koronatiltakene endres

coronavirus

Fra og med 01. oktober 2021 er det flere endringer i koronatiltakene i forbindelse med gjenåpningen av Norge. Her er en foreløpig oversikt over tiltak som enten avvikles eller forlenges. Det kan også komme flere endringer, grunnet smittesituasjonen og ny regjering.

Endringer i dagpengestøtten

Nye søknader om dagpenger vil fra 01. oktober 2021 bli behandlet etter de vanlige reglene. De vanlige reglene vil da være de reglene som gjaldt før koronapandemien.

Noen ordninger forlenges til og med 31. oktober 2021:

 • Dagpenge- og permitteringsperioden vil automatisk bli forlenget frem til 31. oktober 2021, dersom den nærmer seg slutten.
 • Om du mottar dagpenger, vil dagpengesatsen din fortsatt være beregnet etter en særregel som gir deg høyere utbetaling av dagpenger.
 • Du har mulighet til å jobbe 60% av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode, og fortsatt få utbetalt reduserte dagpenger.

Om du får innvilget dagpenger, gjelder forlengelsene også for deg til og med 31. oktober 2021.

Avvikling av tiltak for sykepenger

Frem til nå har arbeidsgiver fått refusjon av sykepengene for dag 4-16, når sykemeldingen har skyldtes covid-19. Dette ble avviklet 1. oktober 2021, men ordningen gjelder fortsatt sykemeldinger som startet før 1. oktober.

Rettighetene til sykepenger grunnet eller mistanke om covid-19 forlenges til 31.oktober.

Omsorgspenger-Vangdal-regnskap-AS

Omsorgspenger

Frem til 31. oktober 2021 kan du bruke omsorgsdager når du må være hjemme med barn på grunnlag av:

 • Stengt skole eller barnehage grunnet koronavirus
 • Barnet kan ikke gå i barnehagen eller skolen på grunn av særlige smittevernhensyn
 • Karantene på enten barnet eller den som til vanlig passer barnet

Disse tiltakene gjelder ut året:

 • Dobling av antall omsorgsdager
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra dag 4.
 • Muligheten til å overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt grunnet koronaviruset.

Flere av ordningene som er gjeldende ut året

 • Fritak fra krav om personlig oppmøte for å få sykemelding.
 • Feriepenger av dagpengene for de som mottok dagpenger i 2020.
 • Forenklet fastsettelse av vanlig arbeidstid ved søknad om dagpenger.
 • Lærlinger som er permitterte og har fått innvilget dagpenger etter særregler før 01. oktober 2021, får beholde dagpengene ut året, så lenge de ikke når maksperioden før.
 • Inntekter fra beordret og frivillig tjeneste i helsevesenet i forbindelse med koronapandemien, som tjenes opp før 01. januar 2022, skal holdes utenfor inntektsavkorting for dem som har avtalefestet pensjon (AFP) fra offentlig sektor.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere avvikles fra 01. oktober 2021. Det er også noen endringer for inntektssikring for grensearbeidere og supplerende stønad til personer med kort botid i Norge. Les mer om disse endringene her. 

Usikker på kompensasjonsordningen? Les mer om kompensasjonsordning 3.

Norge åpner opp og flere av koronatiltakene endres 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts