Kontantkjøp og -vederlag – hva er reglene?

Kontantkjøp og -vederlag – hva er reglene? 1

Det er lett å bli forvirret når det kommer til regelverket rundt bruk av kontanter som betalingsmiddel. De fleste kjenner til beløpsgrensene på kr 10.000 og kr 40.000, men hvilke konsekvenser kan bedriften få ved en overskridelse? Her er en oversikt:

Kontantbetaling

Tap av fradrag ved kontant betaling over kr 10.000

 Ved betaling med kontant på 10.000 kroner eller mer mister næringsdrivende rett til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift. Betalingskort eller bankoverføring bør altså brukes som betalingsmiddel.

Gjelder også lønn

Utbetaling av lønn i kontant er også omfattet av regelen. Det gjelder uavhengig om alt er riktig behandlet i forhold til skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattetrekket regnes ikke med i beløpsgrensen på kr 10.000. Det er ikke gjort unntak for utenlandske sesongarbeidere uten bankkonto i Norge da pengene også kan utbetales via utenlandsk bank og fortsatt være innenfor rett til fradrag.

Privatpersoner som kjøper for over kr 10.000

Kjøper du som privatperson tjenester fra en næringsdrivende for over 10.000 kroner og betaler i kontant kan du bli gjort medansvarlig om den næringsdrivende unndrar skatt og avgifter. Dette betyr at du risikerer å måtte betale skatt og avgift som den næringsdrivende skulle betalt, selv om du med de beste hensiktene har bedt om kvittering for arbeidet. Du unngår medansvar når du betaler via bank.

Gjelder også løpende kjøp fra samme leverandør

Beløpsgrensen gjelder ikke bare ved enkeltkjøp som overstiger summen, men også for løpende kjøp av varer eller tjenester fra én leverandør som overstiger grensen. Dette for å unngå omgåelser av 10.000 grenser ved at næringsdrivende gjennomfører flere betalingstransaksjoner ved oppgjøret.

Løpende periodiske ytelser vs. enkeltstående leveranser

Løpende periodiske ytelser som er en samlet leveranse skal også slås sammen. Dette kan f.eks. være årlige avtaler om husleie, vedlikehold, vakthold og regnskapsføring. Det sentrale i loven er at det er et avtaleforhold om samlet periodisk leveranse. Kjøp av enkeltstående leveranser fra samme selger vil ikke bli sett på som en periodisk ytelse. (Eksempel på dette kan være f.eks. kjøp av bensin eller frisørtjenester).

Kan brudd av regelen om kontantkjøp rettes opp i?

Nei, gjennomførte kontantbetalinger kan ikke rettes opp i ved at den som har fått kontantoppgjør betaler tilbake og deretter får overført beløpet via bank. Det vil da ikke være fradrag for kostnaden.

Kan brudd av regelen om kontantkjøp rettes opp i?

Nei, gjennomførte kontantbetalinger kan ikke rettes opp i ved at den som har fått kontantoppgjør betaler tilbake og deretter får overført beløpet via bank. Det vil da ikke være fradrag for kostnaden.

Vederlag i kontanter

Kan ikke motta vederlag i kontanter over kr 40.000

Som en følge av en ny bestemmelse i hvitvaskingsloven som ble innført 1. juli 2017 kan ikke lenger forhandlere av varer motta vederlag i kontanter på kr 40.000 eller mer. Beløpsgrensen for kontantvederlag gjelder kjøp av gjenstander – med dette menes alle fysiske ting, men også gavekort, forhåndsbetalte bankkort/betalingskort, telefonkort, mv.

Det er skattekontoret som skal føre tilsyn med at kontantforbudet overholdes. Kontantforbudet gjelder kun for kjøp av varer, og forbudet gjelder ikke for kjøp av tjenester eller kjøp mellom privatpersoner. Dersom det er solgt en vare og tilhørende tjeneste samtidig, for eksempel levering og montering er det kun verdien av varen som omfattes av forbudet. Det må altså skilles mellom verdien av varen og tjenesten.

Gjelder også delbetalinger/avbetalingsordninger, men ikke enkeltstående kjøp

Også i dette tilfellet kan ikke beløpsgrensen omgås ved at oppgjøret skjer i flere delbetalinger jfr. hvitvaskingsloven § 4a. Det er med andre ord ikke tillatt å splitte transaksjonsbetalingen, avtale avbetalingsordning eller tilsvarende for å omgå kontantforbudet. Det gjelder også om det inngås bindene avtale om kjøp av flere gjenstander, selv om leveringen skjer i flere omganger over tid. Flere enkeltstående kjøp fra samme forhandler rammes derimot ikke.