Kompensasjonsordningen for bedrifter

kompensasjonsordningen for bedrifter

Kompensasjonsordningen for bedrifter er endelig vedtatt av Stortinget og godkjent av ESA. Ordningen skal kompensere for inntektsbortfall og dermed redusere risikoen for konkurser. I helgen åpnet søknadsportalen for kompensasjonsordningen i Altinn.

Vi hjelper deg å søke om kompensasjonsordningen for bedrifter 

Kompensasjonsordningen skal bidra til at levedyktige bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet skal komme seg gjennom krisen. På den måten unngår vi unødvendige konkurser og oppsigelser, og det trygger arbeidsplasser.

Hvem gjelder kompensasjonsordningen for?

Norske bedrifter som har minst 30% omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før (20% i mars) kan søke om kompensasjon. De fleste næringer og organisasjonsformer vil kunne søke om støtte, med noen få unntak. Ordningen vil gjelde for mars, april og mai med månedlig søknad og utbetaling. Ordningen blir justert og forlenget ved behov.

Unntakene for ordningen er:

  • Finansnæringen
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Olje- og gassutvinning
  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
  • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

Hva dekker kompensasjonsordningen for bedrifter?

Ordningen åpner for å dekke opptil 80% av de faste utgiftene til bedrifter som mister 30% av omsetningen. Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene kan få dekket 90% av utgiftene. Det er uunngåelige, faste kostnader som erstattes, slik som husleie, strøm, renovasjon, forsikring og leie av maskiner. Det er satt en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner ikke utbetales.

VI STÅR KLARE TIL Å HJELPE ALLE VÅRE KUNDER!

Hva er planen videre?

Vi tar fortløpende kontakt med de av våre kunder vi vet det er aktuelt for. Dersom du har spørsmål eller er usikker på om ditt selskap er dekket av ordningen, ta kontakt med din økonomikonsulent. Vi holder oss løpende oppdaterte på endringene som innføres og hjelper deg med å vurdere om du kan søke.

Vi er også tilgjengelig på tlf. 41 700 700 og kontakt@vangdalregnskap.no.
Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema her.

VI ER HER FOR DEG!

For mer informasjon om regjeringens kompensasjonsordning for bedrifter, besøk regjeringen.no.

Kompensasjonsordningen for bedrifter 1
Kompensasjonsordningen for bedrifter 2

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts