Kompensasjonsordning 3 videreføres til oktober 2021

illustrasjon to parter med penger i midten for kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordning 3 videreføres til oktober 2021

I juni skrev vi om kompensasjonsordning 3, som da var en videreføring av kompensasjonsordning 2. Nå er kompensasjonen utvidet til perioden juli-oktober, men med enkelte endringer.

Les mer om kompensasjonsordning 3 for mars/april og mai/juni 2021 her.

Tilskudd i to nye perioder

De to nye tilskuddsperiodene som kompensasjonsordning 3 nå dekker er juli – august og september – oktober 2021.

Søkemulighetene for kompensasjon for juli-august er fra 15.september, hvor søknadsfristen er 15. november 2021.

For september – oktober, åpnes det for søknader 15. november – med frist 15. desember 2021.08.04

Det er også en annen ny detalj med denne utvidelsen av periodene, og det er at det er at regjeringen har fullmakt til å avvikle ordningen  for perioden september – oktober, dersom gjenåpningen av samfunnet er kommet tilstrekkelig langt.

Fra juli er det mindre tilskudd

De tidligere kompensasjonsordningene til og med juni 2021 har hatt en justeringsfaktor på 0,85, som tilsier at kompensasjonen kan utgjøre inntil 85% av de faste, uunngåelige kostnadene.

I kompensasjonsordning 2 og 3 skulle tilskuddet fastsettes slik:

(faste uunngåelige kostnader * omsetningsfall i % * 0,85) = tilskudd

Ettersom Regjeringen ønsker å trappe ned ordningen nå, før den avvikles fra november, gjøres det tre grep for de to nye tilskuddsperiodene. To av grepene omhandler selve beregningen av tilskudd.

Nå skal omsetningsfallet i prosent reduseres med 30 prosentpoent, i tillegg til at justeringsfaktoren settes til 85/70. Derfor blir det endringer i regnestykket, og det tilskuddet fra juli-august beregnes slik:

(faste uunngåelige kostnader * (omsetningsfall i % – 30) * 85/70 = tilskudd

For å ta et lite eksempel på hva dette betyr i praksis, ta eksempel med kostnader utgjør 100’ og omsetningsfallet er på 40%:

Før: 100’ * 40% *0,85 = 34 000

Nå: 100’ * (40% – 30%) * (85/70) = 12 143

Den tredje endringen som er iverksatt er begrensning av hvor mye et foretak eller konsern kan motta. Beløpet settes ned til 20 millioner per tilskuddsperiode, og samlet tak for alle tilskuddsperiodene er fortsatt 100 millioner kroner.

Nå kan flyselskaper også søke

En annen ny endring er at fra tilskuddsperioden mars – april 2021 kan også flyselskaper med norsk driftstillatelse gis muligheten til å søke kompensasjon. Frem til nå har disse ikke hatt anledning til å søke.

Rettet opp i datofeil

Når kompensasjonsordning 3 kom i juni stod det opprinnelig at selskaper som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert 1. september til 31. desember, skal bruke omsetningen januar – februar 2020 som grunnlag for å beregne omsetningsfall. Det skal ikke være 1. september, ordningen gjelder fra 01. mars.

Ønsker du å lese mer om den nye forskriften som gjelder fra og med tilskuddsperioden mars/april 2021? Trykk her.

Dersom du har spørsmål knyttet til ny kompensasjonsordning eller har andre henvendelser, så ta gjerne kontakt med oss.

Kompensasjonsordning 3 videreføres til oktober 2021 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts