Må din bedrift bytte eller oppgradere kassasystem i 2018?

Har din bedrift satt seg inn i den nye kassaloven? Fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige benytte et produkterklært kassasystem for å registrere kontantsalget. For å unngå overtredelsesgebyr er det viktig at fristen overholdes. 

Hvorfor nytt regelverk?

Frem til nylig har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt særskilte lovkrav. Gjennom kontroller ble det oppdaget at noen produsenter har skjult programmerte løsninger slik at den bokføringspliktige enkelt kan unngå rett skatt og avgift.

Ifølge skatteetaten er formålet med den nye kassaloven å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Totalt sett vil dette være med å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Må din bedrift bytte eller oppgradere kassasystem i 2018? 1

Gjelder kun for kontantsalg/bokføringspliktige

Kassasystemloven gjelder kun ved kontantsalg. Med dette menes salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel. Loven unntar spesifikt salg via internett eller ved oppkrav.

Det er ikke noe krav om at bokføringspliktige skal melde fra til skattekontoret om hvilket kassasystem som benyttes i virksomheten. Derimot skal det oppbevares en systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner lett tilgjengelig for offentlige kontrollmyndigheter i fem år etter utløpet av det siste året kassasystemet har vært i bruk.

Dette bør du vite om de nye lovkravene:

Den nye kassaloven stiller krav til at kassasystemet skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner, samt innfører forbud mot enkelte typer funksjoner:

Salgskvittering

Det er vedtatt et unntak fra kravet om at det alltid skal skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet som skal fremlegges for kunden. Dersom det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og kunden ikke ønsker kvittering er det ikke krav til at det skal skrives ut salgskvittering.

Det er i denne sammenheng også tatt inn en definisjon av integrerte betalingsløsninger. Dette er løsninger hvor informasjon om salget, beløp mv. sendes fra kassasystemet til betalingsløsningen, betalingen registreres automatisk i kassasystemet og betalingsmiddelet er annet enn sedler og mynter.

Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter

Rapportene skal blant annet gi opplysninger om kontantsalg, eksempelvis omfanget av ulike kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir tatt med på X- og Z- rapporter.

Elektronisk journal

Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Eksport av filer skal kun skje på forespørsel og i det standardformat Skattedirektoratet har bestemt (SAF-T; XML). Kassasystemet skal ikke kunne kobles til system eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal. Bruker skal heller ikke kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres i forbindelse med registreringen av kontantsalget.

Kassasystemet skal også kunne skille mellom ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, spesifiserte krav til dagsoppgjør.

Du kan lese mer og se en liste over hvilke kassasystemer som er erklært lovlige på Skatteetaten.no. Kassaloven finner du her.

Risikerer bot ved brudd av loven

Det kan ilegges et overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr (for tiden kr 11 300) dersom den bokføringspliktige ikke benytter et produkterklært kassasystem eller ikke oppbevarer systembeskrivelsen. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av forrige overtredelsesgebyr utgjør gebyret 20 rettsgebyr (for tiden kr 22 600).

Det vil sjeldent være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr dersom den bokføringspliktige benytter et kassasystem som er produkterklært og det viser seg at det er feil ved systemet. Brukeren vil normalt ikke ha inngående kjennskap til kravene som blir stilt i kassasystemloven og -forskriften. Feil på systemet vil i første rekke være leverandøren sitt ansvar. Brukeren kan imidlertid ved en kontroll få bokføringspålegg om å anskaffe et kassasystem som oppfyller alle lovpålagte krav.

Den som urettmessig benytter seg av unntaket fra kravet til kassasystem kan også ilegges overtredelsesgebyr, da dette vil anses som brudd på hovedbestemmelsen om å benytte et kassasystem med produkterklæring.

Risikerer bot ved brudd av loven

Det kan ilegges et overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr (for tiden kr 11 300) dersom den bokføringspliktige ikke benytter et produkterklært kassasystem eller ikke oppbevarer systembeskrivelsen. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av forrige overtredelsesgebyr utgjør gebyret 20 rettsgebyr (for tiden kr 22 600).

Det vil sjeldent være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr dersom den bokføringspliktige benytter et kassasystem som er produkterklært og det viser seg at det er feil ved systemet. Brukeren vil normalt ikke ha inngående kjennskap til kravene som blir stilt i kassasystemloven og -forskriften. Feil på systemet vil i første rekke være leverandøren sitt ansvar. Brukeren kan imidlertid ved en kontroll få bokføringspålegg om å anskaffe et kassasystem som oppfyller alle lovpålagte krav.

Den som urettmessig benytter seg av unntaket fra kravet til kassasystem kan også ilegges overtredelsesgebyr, da dette vil anses som brudd på hovedbestemmelsen om å benytte et kassasystem med produkterklæring.

Ønsker du mer informasjon om den nye kassaloven?

Har du spørsmål om den nye kassaloven og om dette har innvirkning på din bedrift? Kontakt oss på 41 700 700 eller legg igjen en beskjed i kontaktskjemaet under.