Julebord i 2020 og skattemessig behandling

Julebord i 2020 og skattemessig behandling 1

Julebordet blir utfordrende å gjennomføre i år og derfor ønsker mange å gjennomføre det på alternative måter. Hva er gode alternativer og hvordan påvirker alternativene den skattemessige behandlingen? Sticos har tatt for seg temaet i sitt siste nyhetsbrev og her er en kort oppsummering.

Julebord er normalt skattefritt

Normalen er at julebord er skattefritt for de ansatte. Forutsetningen innebærer at vilkårene for rimelig velferdstiltak er oppfylt:

– Ytelsen må være en naturalytelse
– Tiltaket må være rimelig

– Tiltaket må inkludere alle eller en betydelig gruppe ansatte

Slike arrangementer er skattefrie fordi det bidrar til å skape økt samhold og trivsel i bedriften. Vilkårene er i utgangspunktet gjeldende under koronapandemien, men med noen justeringer.

Dette er alternativene

I lys av pandemien og smitteverntiltakene godkjenner Finansdepartementet:

  1. At de ansatte kan gå ut å spise i mindre grupper.
  2. At det gjennomføres et digitalt julebord via Teams eller Zoom.

At tiltaket må være rimelig og bestå av en naturalytelse gjelder fremdeles.

Hvordan gjennomføre et digital julebord?

De ansatte kan eksempelvis få mat og drikke levert hjem til seg som dekkes av arbeidsgiver. For at mindre sammenkomster og digitalt julebord skal være praktisk gjennomførbart, vil gavekort eller refusjon av utgifter også godtas under disse omstendigheter. Dersom de ansatte får gavekort for å spise hver for seg, vil dette gå innunder reglene om skattefrie gaver hvor beløpsgrensen for inntektsåret 2020 er 2000 kroner.

Hva med alkohol?

Det er ikke mulig å få levert alkoholholdig drikke på døren. Løsningen er at de ansatte kan handle inn alkohol i butikk i forkant og få refundert utgiftene når det gjennomføres et digitalt julebord.

Julebord i 2020 og skattemessig behandling 2

Har du spørsmål?
Kontakt oss!

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts