Ikke levert skattemeldingen enda? Fortvil ikke!

Husk fristen for skattemeldingen

I 2020 valgte Skatteetaten å midlertidig stoppe bruk av tvangsmulkt ved for sent levert skattemelding. Denne praksisen er nå endret og Skatteetaten har varslet at det vil bli ilagt tvangsmulkt dersom skattemelding i 2020 ikke blir levert innen fristen. 

FRIST FOR SKATTEMELDING

Fristen for levering av skattemeldingen for næringsdrivende var 31.mai og nå i begynnelsen av juni begynner Skatteetaten å sende ut purringer for dem som ikke har levert. Men fortvil ikke, er du for sent ute, så kan du levere den i løpet av de første dagene i juni for å unngå purring.

Les mer om skattesatser for 2021

UNNGÅ PURRING

Dersom du ikke får levert skattemeldingen innen du mottar purring, så får du også en ny frist på å sende den inn. Dette betyr i praksis at det ikke ilegges tvangsmulkt før ca 20.juni. Hvis du har fått purring og ikke leverer innen ny dato vil det medføre tvangsmulkt på 599,50kr per dag, et halvt rettsgebyr. Det kan bli ilagt inntil 50 rettsgebyr, som gir en total på 59 950kr.

Les mer om tvangsmulkt her

Har du søkt om utsettelse?

Om du har søkt og fått innvilget utsettelse på skattemeldingen, vil du ikke bli varslet før utsatt dato er oversteget. Frist for innsending kan man få utsatt til 20.august 2021. Dersom skattemeldingen ikke leveres i tide, vil tvangsmulkt iverksettes fra ny frist oppgitt i purrebrevet.

Les mer om skattemeldingen her

Ikke levert skattemeldingen enda? Fortvil ikke! 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts