Hjemmekontor og skriftlig avtale

Hjemmekontor og skriftlig avtale 1

Hjemmekontor er blitt den nye arbeidshverdagen for flere av oss. Visste du at det finnes en forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem? Har du eller dine ansatte hatt hjemmekontor sammenhengende siden mars? Da kan denne forskriften gjelde deg.

Omfanget av forskriften

Forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem har ikke vært mye bruk tidligere, men har blitt svært aktuell i dagens situasjon med koronapandemien. Det er i hovedsak faste avtaler om hjemmekontor som omfattes av forskriften og den gjelder ikke ved kortvarig eller tilfeldig arbeid. Men hva menes med dette? Gjelder det deg som har hatt hjemmekontor siden mars?

Hjemmekontor under koronapandemien

Mange har hatt hjemmekontor sammenhengende siden mars. Dette er en lengre periode, men går likevel innunder som en midlertidig ordning og omfattes ikke av forskriften. Det er dermed ikke krav til en skriftlig avtale om hjemmekontor. Selv om det ikke er et krav, kan det være fornuftig å vurdere en skriftlig avtale.

Hva bør avtalen inneholde?

Mange har spørsmål relatert til arbeidstid, tilgjengelighet for arbeidsgiver, utstyr (drift og vedlikehold) og saksbehandlingsregler (oppbevaring, taushetsplikt m.m.). Avtalen skal være en særskilt avtale og kan sies opp av begge parter. Den vil naturligvis opphøre når smittesituasjonen ikke lenger gjør hjemmearbeid nødvendig.

Hjemmekontor og skriftlig avtale 2

Har du spørsmål?
Kontakt oss!

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts