Fra neste år kan arbeidsgiver kun bruke digital inntektsmelding

Fra neste år kan arbeidsgiver kun bruke digital inntektsmelding 1

I januar 2019 blir det slutt på å sende inntektsskjemaer i posten til NAV. Papirskjemaet skal nå erstattes med en digital inntektsmelding som blir innført allerede i høst. Den nye løsningen skal gjøre det mulig å automatisere og effektivisere store deler av saksbehandlingen, samt sikre større grad av likebehandling.

Kun digital inntektsmelding fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 kan arbeidsgiver som hovedregel kun sende digital inntektsmelding. Dette vil si at alle arbeidsgivere som skal sende inntektsmelding til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering.

Den digitale inntektsmeldingen vil gjelde for:

 • Sykepenger
 • Foreldrepenger
 • Svangerskapspenger
 • Pleiepenger
 • Omsorgspenger
 • Opplæringspenger

Arbeidsgiver skal sende inntektsmeldingen digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om NAV skal betale dette direkte til arbeidstaker.

Digital melding allerede i desember

Noen arbeidsgivere må sende digital inntektsmelding allerede fra desember 2018. Dette gjelder for ytelser som skal utbetales fra januar 2019. Det vil være når en arbeidstaker søker om en ytelse fra NAV frem i tid, for eksempel for de som skal ut i foreldrepermisjon fra 1. januar. Dette skjemaet vil være tilgjengelig fra 4. desember og må sendes inn fire uker før permisjonen starter.

Sendes fra eget system eller altinn.no

Den digitale inntektsmeldingen kan sendes fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no.

Nye beregningsregler fra 1. januar 2019

I tillegg til digitaliseringen kommer det også nye beregningsregler. De nye reglene betyr at sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger som hovedregel skal beregnes etter gjennomsnittlig månedsinntekt i de tre siste månedene før første fraværsdag, istedenfor ukeinntekten som i dag. 

Det er imidlertid noen unntak hvor det kan legges til grunn et kortere tidsrom. Dette gjelder hvis du har hatt kortere arbeidsforhold, fått varige lønnsendringer, eller har hatt lovlig fravær uten lønn. Det samme gjelder hvis det er mer enn 25% avvik basert på siste årsinntekt i forhold til inntektsgrunnlaget i de siste a-meldingene.

Hvem kan sende inntektsmelding?

For å sende inntektsmeldingen må du eller ditt lønns- og personalsystem ha en av disse tilgangene i Altinn:

 • Ansvarlig revisor
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF

Du kan lese mer om Altinn-rollene her.

Automatiserer og effektiviserer saksbehandlingen

De nye beregningsreglene skal gjøre det mulig å automatisere og effektivisere store deler av saksbehandlingen, sikre større grad av likebehandling, samt forenkle arbeidsgivernes arbeid med beregning og fastsetting av beregningsgrunnlaget.

Viktig at a-meldingen er riktig

A-meldingen er avgjørende for beregningen av inntekten og derav grunnlaget for ytelsen. Om arbeidsgiver har meldt inn feil inntekt, feil arbeidsforholdsopplysninger, eller feil opplysninger om permisjon kan det få konsekvenser for beregningen av inntektsgrunnlaget. Opplysningene i a-meldingen må derfor være riktige, og er de feil må de korrigeres den måneden de har blitt rapportert feil.

Kilder: NAV og Sticos