Forberedelser årsoppgjør og årsavslutning

forberedelser-årsoppgjør-og-årsavslutning

Før vi kan legge året som er gått bak oss er det viktig å komme godt forberedt til både årsoppgjør, årsavslutning og et nytt regnskapsår. Her har du en oversikt over noen av de største endringene for regnskapet i 2017/2018 og hvilke dokumenter du trenger å sende inn for årsoppgjøret i januar. 

Delvis skatt på diettgodtgjørelse i 2018

Ansatte som mottar diettgodtgjørelse når de er på reise i jobben må fra neste år betale skatt på deler av beløpet. Til nå har dekning av diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattefri for arbeidstaker, og arbeidsgiver har ikke betalt arbeidsgiveravgift av denne godtgjørelsen.

Fra 2018 blir det imidlertid slutt på skattefri diettgodtgjørelse for arbeidstaker, da 150 kroner av diettsatsene nå blir skattepliktige. Endringen innebærer blant annet at arbeidsgiver må splitte diettgodtgjørelsen i en skattepliktig og en ikke-skattepliktig del.

Les mer om endringene i diettgodtgjørelse her

Hele landet omfattes av digital sykmelding 15. januar 2018

NAV meldte nylig om at hele landet vil omfattes av digital sykmelding fra 15. januar 2018. Dette vil si at alle arbeidsgivere i landet må gjøre seg klar for å motta både sykmelding og sykepengesøknader digitalt.

Alle digitale sykemeldinger vil fra januar komme i bedriftens innboks i Altinn. Om dere forskutterer sykepenger, kommer også den digitale søknaden om sykepenger her. Inntektsopplysninger er det eneste bedriften skal sende til NAV i papirform som tidligere – dette gjelder uansett om bedriften forskutterer sykepenger eller ikke.

Se hvordan din bedrift kan forberede seg til digital sykmelding her

Leveringsfrist for Aksjonærregisteroppgaven – 31. januar 2018

Alle aksjeselskaper er pliktig til å levere aksjonærregisteroppgave til statens aksjonærregister minst en gang i året med informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapet.

Leveringsfrist for Aksjonærregisteroppgaven er 31. januar 2018. Leverte du oppgaven i fjor, ligger den forhåndsutfylt i innboksen i Altinn.

Ileggelse av tvangsmulkt ved sen levering

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke leveres i tide, blir selskapet ilagt daglig løpende tvangsmulkt. Varsel og vedtak om ileggelse av tvangsmulkt mottas få dager etter fristen og inneholder informasjon om hvilken dag mulkten løper fra.

Tvangsmulkten ilegges med 1 ganger rettsgebyret per dag oppgaven er forsinket, og maksimalt 50 ganger rettsgebyret.

Er du kunde hos Vangdal Regnskap og det er avtalt i oppdragsavtalen at vi skal sende inn denne oppgaven, vil din økonomikonsulent ta kontakt for å innhente nødvendig informasjon for å sende inn Aksjonærregisteroppgaven på vegne av selskapet innen fristen.

Sjekkliste for årsoppgjøret

Årsoppgjørsperioden starter rett over nyttår og det er viktig at du leverer alle bilag og lønnsdokumenter til din økonomikonsulent så snart som mulig etter nyttår, senest innen 10. januar. For å forberede deg så godt som mulig til årsoppgjør har vi satt sammen en liten sjekkliste på hvilken dokumentasjon vi trenger:

 • Signert varetellingsliste per 31.12
 • Kontantbeholding per 31.12
 • Oversikt over private uttak av varer/tjenester. Store uttak må ha låneavtale
 • Oversikt over arbeid som er utført i 2017, men ikke faktureres før i 2018
 • For selskap med varehandel: husk liste over tilgodelapper og gavekort
 • Alle årsoppgaver og kontoutskrifter
 • Kopi av leie- og leasingavtaler
 • Oppgave over aksjer og andre verdipapirer
Årsoppgjør – spesielt for aksjeselskap
 • Oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, der det fremkommer hvilke ytelser som ytes av partene samt avtalens varighet
 • Endringer i eiersammensetning gjennom året må opplyses om
 • Mellomregningskonti bør gjøres opp
Årsoppgjør – spesielt for enkeltpersonforetak
 • Husk å sende oss sammenstillingsoppgaven (erstatter tidligere lønns- og trekkoppgave) hvis du har hatt annet lønnet arbeid
 • Reiseutgifter må dokumenteres
 • Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, etc.) må opplyses om
 • Premie til egen pensjonsforsikring, frivillig sykeforsikring, osv. må dokumenteres
 • Endring i familiestatus/sivilstatus må opplyses om

Har du noen spørsmål eller trenger hjelp til årsoppgjøret?

Legg igjen kontaktinformasjonen din under, eller kontakt oss direkte på kontakt@vangdalregnskap.no for en hyggelig prat med en av våre økonomieksperter!