Feilutbetaling av feriepenger – i verste fall må du betale dobbelt

feilutbetaling-av-feriepenger

Visste du at ikke alle dine ansatte nødvendigvis har rett på utbetaling av feriepenger i juni?

Feilutbetaling av feriepenger kan gi uheldige konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker og i verste fall kan du ende opp med å måtte betale ut feriepenger dobbelt.

Feriepenger reguleres av ferieloven og er penger som kommer i stedet for lønn når arbeidstaker avvikler ferie. Feriepengene skal være:

  • Minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget for arbeidstakere under 60 år
  • Minimum 12,5% for arbeidstakere over 60 år.

I følge ferieloven skal feriepenger utbetales når arbeidstaker avvikler ferie, men i Norge er det generell praksis at utbetalingen skjer i juni før fellesferien. Som nevnt er det noen unntak og det er ikke nødvendigvis alle ansatte som har krav på utbetaling i juni:

Unntak for feriepengeutbetaling til ansatte i juni

Ansatte som er sykemeldt

Om en eller flere av dine ansatte er helt eller delvis sykemeldt i juni har de ikke nødvendigvis rett på utbetaling av feriepenger denne måneden. Dersom arbeidstaker får sykepenger utbetalt fra NAV, betyr det dobbel utbetaling av feriepenger i juni. Risikoen her er at arbeidstaker ikke sitter igjen med nok feriepenger når ferien avvikles på et senere tidspunkt.

OBS: Unntaket for feriepengeutbetaling til ansatte som er sykemeldt gjelder kun når NAV utbetaler sykepengene. Om du som arbeidsgiver forskutterer sykepenger til den ansatte, for så å få penger refundert fra NAV kan du betale ut feriepenger som normalt.

Les om digital sykmelding her.

Ansatte i foreldrepermisjon

Ansatte i foreldrepermisjon skal nødvendigvis ikke få utbetalt feriepenger i juni da de allerede får utbetalt foreldrepenger fra NAV. Det er derimot fullt mulig for foreldre å ta ut ferien i permisjonstiden og i dette tilfellet er utbetaling av både foreldrepenger og feriepenger for samme tidsrom helt korrekt. For ansatte i ulønnet permisjon skal feriepenger kun utbetales når den ansatte skal avvikle ferie.

OBS: Unntaket for feriepengeutbetaling til ansatte i foreldrepermisjon gjelder kun når NAV utbetaler foreldrepengene. Om du som arbeidsgiver forskutterer foreldrepenger til den ansatte, for så å få penger refundert fra NAV skal feriepengene utbetales som vanlig i juni.

Les om endringene i foreldrepermisjonen her.

Permitteringer

Ansatte som er permittert og får dagpenger fra NAV skal ikke få feriepenger utbetalt i juni. Dersom den permitterte arbeidstakeren tar ferie må han/hun melde dette til NAV slik at dagpengene stanses. Når ferien er meldt inn til NAV kan arbeidsgiver utbetale feriepengene og maks permitteringsperiode skal forskyves med antall feriedager.

Ulønnede permisjoner

Ansatte som har ulønnet permisjon (f.eks. utvidet foreldrepermisjon eller andre ulønnede permisjoner) i juni skal heller ikke få utbetalt feriepenger. Her skal arbeidsgiver avvente med utbetaling til den ansatte avvikler ferie.

Arbeidstaker med timelønn

Utbetaling av feriepenger i juni gjelder kun for ansatte med månedslønn og derfor er reguleringen for ansatte med timelønn litt annerledes. For timelønnede skal feriepenger utbetales løpende. Det vil si at om en ansatt som er timelønnet kun vil ta en uke ferie i juli og har avtale om fem uker ferie, skal kun 1/5 av feriepengene utbetales. Resten utbetales når de resterende feriedagene avvikles.

Det er arbeidsgivers plikt å påse at feriepenger blir utbetalt til rett tid. Risikoen ved feilutbetaling av feriepenger er at om arbeidsgiver utbetaler til feil tid, vil ikke arbeidstaker ha råd til å ta ferie når ferien faktisk skal avvikles. I verste fall kan det ende opp med at du som arbeidsgiver er pliktig til å betale ut feriepengene på nytt. 

Ressurser: Ferieloven og Sticos

Trenger ditt firma hjelp til lønn & payroll, regnskaprådgivning, starte as (aksjeselskap) eller ønsker å bytte regnskapsfører? Ta kontakt med oss for et hyggelig møte!

Trenger din bedrift hjelp med feriepenger eller lønnstjenester?

Kontakt oss på skjemaet under eller direkte på kontakt@vangdalregnskap.no eller 41 700 700.

    Related Posts