Facebook Workplace

Hva er Facebook Workplace og er det aktuelt for din bedrift?

Har du tenkt over hvordan du kommuniserer på tvers av organisasjonen? Syns du det kan være utfordrende med alle de forskjellige plattformene og kanalene for kommunikasjon mellom kolleger? Vi har samlet alt du trenger å vite om Workplace slik at du kan vurdere om dette kommunikasjonssenteret er noe for bedriften din.

Facebook Workplace 1

Hva er Workplace?

Workplace er et kommunikasjonssenter som Facebook har utviklet for å bedre kommunikasjon, samarbeid og bedriftsresultat i organisasjonen. I Workplace har du de samme mulighetene som på Facebook til å opprette grupper, søke på personer og grupper, opprette arrangementer, få nyhetsoppdateringer, chatte med kolleger og sende direktesendt video. Du oppretter en Workplace-konto som ikke er knyttet til din personlige Facebook-konto, og blir lagt til i organisasjonskartet. Kort fortalt er Workplace en lukket plattform internt for bedrifter, der du enkelt får kommunisert til ansatte og kolleger, og får bygget kultur på tvers av avdelinger. Workplace-kontoen er kun synlig for folk i bedriften din, og alt du deler kan kun folk i bedriften din se.

Er Workplace aktuelt for din bedrift?

For deg med en mellomstor til stor bedrift, kan det være utfordrende å kommunisere til alle i organisasjonen og få frem alle små og store hendelser som skjer, dele bilder og videoer fra konferanser og jobbarrangementer, komme med viktige beskjeder og generelle oppdateringer om bedriften din. Med Workplace får du nettopp et slikt nettverk, hvor du kan dele aktuelle saker, som du kun ønsker å dele med bedriften, og ikke privat.

Når man skal bygge kultur på tvers av kontorer i en organisasjon, kan man ikke bare samles ved kaffemaskinen for en prat. Da gjelder det å ha god dialog på tvers av avdelingene, holde hverandre oppdaterte og informere. Med Workplace kan du gjøre alt dette på ett sted, som gjør det enklere å samarbeide på tvers av avdelinger og byer/land, holde en åpen dialog og legge til rette for mer teamwork. Da kan du legge internmail, Intranett og oppslagstavla på hyllen.

Workplace er først og fremst enkelt å bruke fordi det er bygget på samme struktur som Facebook, som «alle» er kjent med fra før. Du har den vanlige nyhetssiden, egen profil, grupper og chat. Du får push-varsel på telefonen når noen skriver til deg eller legger ut noe i en gruppe du er deltaker i.

Har du forskjellige avdelinger i organisasjonen, kan du opprette forskjellige grupper for aktuelle personer. I Vangdal Regnskap har vi for eksempel grupper til blant annet regnskap og markedsføring der ansatte kan sende inn relaterte spørsmål og innhold. En av fordelene er at du kan bruke Workplace både i og utenfor arbeidstiden.

Organisasjonskart

De fleste bedrifter har et organisasjonskart, men med Workplace blir dette enda mer tilgjengelig for alle, og ikke minst enkelt å holde styr på og finne når det trengs. Personer som er oppgitt som administratorer i Workplace kan redigere organisasjonskartet og legge til nyansatte. På den måten kan man klikke seg inn på organisasjonskartet og se hvem man skal rapportere til. Når en person forlater bedriften og kontoen deaktiveres, vil ikke personen vises i organisasjonskartet lengre.

Hva er forskjellen på Workplace-kontoen min og Facebook-kontoen min?

Workplace-kontoen din er helt separat fra din private Facebook-konto. Det vil si at du ikke nødvendigvis trenger å være bruker av Facebook for å få tilgang til Workplace. Kontoene er adskilt, og det du deler på Workplace kan kun bli sett av folk i bedriften din, og det du deler på din private Facebook-konto kan bare sees av de du har gitt tillatelse til å se, for eksempel venner og familie (dette er basert på personverninnstillingene dine på Facebook). Arbeidsgiveren din vil ikke få tilgang til din personlige Facebook-konto hvis du bruker Workplace.

Hva skal Workplace brukes til?

Workplace skal i utgangspunktet brukes til kommunikasjon innad i bedriften. Du finner kun info fra bedriften du jobber i, samt kolleger, og ettersom du ikke finner privat informasjon på Workplace, er det enklere å holde en profesjonell fremtoning her. Det du skriver er det kun kolleger som ser, og det skal være like enkelt å spørre om hjelp i Workplace som ved kaffemaskinen eller pauserommet. Du har tilgang til Work Chat gjennom Workplace, og de du har tilgang til å chatte med er dine kolleger. Her er det vanlig å snakke om bedriftsrelaterte saker. I Vangdal har vi gruppechatter der vi daglig holder hverandre oppdaterte på hva som skjer. Det kan for eksempel være dersom noen er ute av kontoret, deling av fagartikler eller spørsmål til hverandre.

Hva skal Workplace IKKE brukes til?

Workplace skal ikke brukes til saksbehandling eller deling av personsensitiv informasjon. Det skal ikke deles personlige eller politiske innlegg, og GDPR gjelder her som i alle andre kanaler.

Facebook Workplace 2

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700