Fastsetting og kontroll av merverdiavgift blir nå sendt elektronisk

Fastsetting og kontroll av merverdiavgift blir nå sendt elektronisk 1

Fra 28. juni blir brev i forbindelse med nyregistrering, endring/opphør av registeropplysninger, fastsetting og kontroll av mva-melding, bli sendt digitalt til enhetens innboks i Altinn og ikke per post. Det er derfor viktig at du sjekker at korrekt varslingsadresse og kontaktinformasjon er registrert for enheten i Altinn, slik at riktige personer får varsel om mottak av brev.

Varsel via epost eller SMS

Det blir sendt ut varsel via epost eller SMS når du har fått et nytt brev i Altinn. Brev som skal varsles, blir varslet til de adressene som står under «din kontaktinformasjon» og «varslingsadresser» som er registrert på enheten din.

Fastsetting og kontroll av merverdiavgift blir nå sendt elektronisk 2

Rettighetsroller og varslingsinnstillinger

Slik sjekker og endrer du varslingsinstillingene i Altinn:
  • Sjekk at riktig varslingsadresse og kontaktinformasjon er registrert på enheten, slik at riktige personer får varsel om mottak av brev. Dette finner du i Altinn inne på enheten din, i menyvalget «Profil» (se bilde under).
Fastsetting og kontroll av merverdiavgift blir nå sendt elektronisk 3
  • Sjekk at riktig rettighetsrolle er tildelt.
Rettighetsroller i Altinn

Det vil være forskjellige begrensninger på hvem som har tilgang til brevene i Altinn. Dette vil være styrt ut i fra hvilken rettighetsrolle man har blitt tildelt i Altinn.

Varsel om mottak av brev vil gå til de som er registrert som varslingsadresse og kontaktinformasjon, uavhengig om personen har riktig rettighetsrolle for å se brevet i Altinn.

Regnskapsfører får også full tilgang til mva-brevene i Altinn.

I disse tilfellene vil brevene bli sendt på papir:

  • Mottaker er ikke enheten, men en enkeltperson
  • Innehaver i et enkeltpersonforetak er død
  • Enheten er konkurs og har registrert en aktiv bobestyrerrolle
  • Organisasjonsform NUF uten aktive eller gyldige roller.

Brev som omhandler innkreving av forfalt merverdiavgift vil inntil videre bli utsendt på papir.