Dette bør du vite om el-sykkel og skattefradrag

Dette bør du vite om el-sykkel og skattefradrag 1

El-sykkel er et smart, miljøvennlig og perfekt transportmiddel for bedrifter som er lokalisert i byer og tettsteder. Det er flere gode grunner til å anskaffe el-sykkel til bedriften.  

El-sykkel er ikke et personkjøretøy

Visste du at el-sykkel og stålhjuling (segway) blir kategorisert som sykkel eller motorredskap i lovverket? Hvilket betyr at de faller utenfor definisjonen av personkjøretøy i lovverket. Hvis du driver en momspliktig virksomhet, kan du altså trekke fra merverdiavgiften på disse fremkomstmidlene. 

FAKTA
  • Motorredskap regnes blant annet som to- og trehjulet motorvogn, med konstruktiv hastighet som ikke overstiger 6 km/t.
  • Ståhjuling er definert som motorredskap i kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 4, sjette ledd.
  • El-sykkel som nevnt er kategorisert som sykkel eller motorredskap i henhold til kjøretøyforskriften, jf. §§ 2-5 nr. 4, tredje ledd, 2-5 nr. 12 og 4-1 nr. 5 bokstav g.
  • El-sykkel og stålhjuling (segway) krever etter det opplyste ingen typegodkjenning, og er heller ikke definert som moped.

Derfor kan du trekke fra momsen

Du lurer sikkert på hvorfor en el-sykkel defineres som et motorredskap? Fordi en el-sykkel er utstyrt med en elektrisk hjelpemotor og har en maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW. Om syklisten slutter å trå eller oppnår en hastighet på 25 km/t, reduseres eller opphører effekten og du sykler da på egenhånd. 

Hva om du sykler kun ved hjelp av motor? Da tillates det kun en hastighet opptil 6 km/t. Fordi den maksimale hastigheten er lav, kreves det dermed ingen typegodkjenning på el-sykkel. Derfor defineres heller ikke en el-sykkel som moped, men heller som et motorredskap.

Bedriftens fordeler

Det er mange fordeler med el-sykkel. Du slipper å stå i kø for å komme i tide til neste møte og får samtidig frisk luft. Bedriften fremstår som miljøvennlig og sparer på transportkostnader. I tillegg er det helsefremmende og et perfekt fremkomstmiddel, dersom du har ansatte uten førerkort.

Les mer på skatteetaten og lovdata.