Derfor bør du velge elbil som firmabil

Derfor bør du velge elbil som firmabil 1
Mange arbeidsplasser benytter firmabil som et lønnsgode, hvor den ansatte har fri bil og betaler skatt av fordelen. Denne beregnes ut ifra listepris på bilen som er valgt og marginalskatten til arbeidstaker. I dette innlegget tar vi for oss fordelene ved å velge elbil som firmabil.

Elbil VS. fossilbil som firmabil

Dersom det velges en ny elbil fremfor en ny fossildrevet bil til firmabil vil en ta utgangspunkt i 60 % av bilens listepris som ny inkludert verdien av ekstrautstyr ved beregning av inntektstillegget. For elbiler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret settes beregningsgrunnlaget til 45 % av bilens listepris som ny.

Lavere kostnader med elbil

Som en kan se av eksemplene under vil inntektstillegget ved en elbil være rundt halvparten av tillegget ved en fossilbil. Hva den ansatte ender opp med å faktisk betale i skatt for fordelen avhenger av årslønn og andre skattepliktige lønnsgoder.

Modell Årsmodell Drivstoff Listepris ca. Inntektstillegg
Citroen C3 2018 Bensin/diesel 250.000 kr 6.250 kr / mnd.
Kia Soul 2018 Elektrisk 250.000 kr 3.750 kr / mnd.
BMW 320 2018 Bensin/diesel 700.000 kr 14.238 kr / mnd.
Tesla S 2018 Elektrisk 700.000 kr 9.571 kr / mnd.

 

For arbeidsgiver vil forskjellene i inntektstillegg påvirke arbeidsgiveravgiften som skal betales. Ved å velge en elbil vil fordelen utgjøre en lavere kostnad for arbeidsgiver.

Strømkostnader ved lading av elbil hjemme

Uten at det medfører ekstra beskatning utover den vanlige firmabilbeskatningen, kan arbeidsgiver dekke strømkostnaden ved at den ansatte lader elbilen/firmabilen hjemme. Den ansatte må derimot sannsynliggjøre at dekningen skyldes firmabilen, og ikke generelt økt strømforbruk på grunn av for eksempel flere elbiler i familien, familieforøkelse eller andre nyanskaffelser i hjemmet som medfører økt strømforbruk. Alternativt kan den ansatte lage en utgiftsrefusjon over strømutgiftene knyttet til lading av firmabilen hvor det fremkommer pris pr. kWh, hvor mange kWh som brukes ved lading og antall ladinger hjemme. Arbeidsgiver kan skattefritt dekke kostnader knyttet til lading ved offentlige ladestasjoner forutsatt at kostnadene kan dokumenteres og det gjelder firmabilen.

Dersom arbeidsgiver dekker ladestasjon for elbil

Dersom arbeidsgiver dekker installasjon av ladestasjon hjemme hos den ansatte vil dette bli regnet som skattepliktig lønn for den ansatte da det vil øke boligens verdi.

Arbeidsgiver som anskaffer ladestasjon på arbeidsplassen vil få dekket alle kostnader knyttet til innkjøp, montering og drift av ladestasjonen. Kostnadene til innkjøp og montering kan balanseføres og avskrives med inntil 20 % hvert år (saldogruppe d). Dersom det må legges nye kabler m.m. fra strømkilde frem til ladestasjonen så kan dette avskrives med opptil 4 % hvert år (saldogruppe h). Dette gjelder også for nedgravde kabler utendørs fram til ladestasjon. Den ansatte kan lade firmabilen ved disse ladestasjonene uten at det medfører ekstra beskatning utover firmabilbeskatningen.

Fradragsretten for merverdiavgift på elbil

Fradragsretten for merverdiavgift på kostnader knyttet til elbil er den samme som for bensin- og dieseldrevne biler. Fradragsretten er avhengig av om bilen er registrert som personkjøretøy eller andre kjøretøy. Hovedregelen er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift til drift og vedlikehold av personkjøretøy (personbil og varebil KL1). Dette gjelder også lading av elbil. For andre kjøretøy vil det derimot foreligge fradragsrett.

Les også: Frigjør verdifull tid og ressurser med Travis Reise & Utlegg