Bedrifter får dekket regnskapsfører og revisor av regjeringen

Bedrifter får dekket regnskapsfører og revisor av regjeringen 1

Vurderer din bedrift å søke kompensasjon fra regjeringen etter nyttår? Da bør du starte forberedelsene allerede nå. Hvis din bedrift ikke allerede har en autorisert regnskapsfører i dag, får du nå en god grunn til å anskaffe en. Som en del av kompensasjonsordning 2 er det nemlig krav til at søknaden om kompensasjon skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor ved innsending.

Dette kan din bedrift få dekket

Kompensasjonsordning 2 er i stor grad basert på kompensasjonsordningen fra i vår som gjaldt perioden mars – august 2020, og gjelder for foretak som har hatt stort omsetningsfall i perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. En vesentlig endring i Kompensasjonsordning 2 er at foretak får dekket inntil 80 % og opp til 10 000 kr per søknadsperiode for utgiftene til autorisert regnskapsfører eller revisor knyttet til bekreftelse av søknaden.

Støtten tildeles tidligst i januar

Mange bedrifter kjenner allerede på det økonomiske presset og det anbefales derfor å starte forberedelsene allerede nå. Dersom du er tidlig ute, vil du få raskere tildelt støtte og tidligst i januar 2021. Du kan finne  fortløpende informasjon om støtte til regnskapsfører og revisor på kompensasjonsordningen.no.

Kort frist

Søknadsvinduet er relativt kort fra portalen åpner til fristen for innsending. Søknader for periodene september/oktober og november/desember skal sendes i januar 2021. Søknader for perioden januar/februar skal sendes i mars 2021.

Bedrifter får dekket regnskapsfører og revisor av regjeringen 2

Har du spørsmål?
Kontakt oss!

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts