Arbeidstakere har ikke lenger krav på hjemmekontor

Hjemmekontor - PC - Dame ved skjerm smiler

Etter regjeringens nye endringer skal det mye til for at arbeidsgiver skal kunne pålegge hjemmekontor eller at ansatte skal kunne kreve å jobbe hjemmefra.

Regjeringen la frem lettelser i smittevernstiltakene på pressekonferansen 1. februar 2022. Påbudet om hjemmekontor er et av tiltakene som fjernes. Det er opp til hver arbeidsgiver å vurdere nødvendigheten av hjemmekontor i forhold til den enkelte arbeidsplass, selv om det ikke lenger er krav om tilrettelagt hjemmekontor. Her må arbeidsgiver vektlegge hensyn til smittevern og drift, siden pålegg om hjemmekontor er fjernet fra myndighetenes regelverk.

Arbeidsavtalen regulerer arbeidssted

Når det pålegges hjemmekontor endres arbeidsstedet for arbeidstakeren. Dette reguleres gjennom arbeidsavtalen. Man bør også bemerke seg at valg av hjemmekontor i praksis flytter arbeidsplassen bort fra arbeidsgivers lokaler, til arbeidstakerens egen eiendom. Dette kan eksempelvis ikke sammenlignes med flytting av kontor til en annen avdeling i samme bedrift, hvor styringsretten ofte vil gjelde.

Smittevern blir vanskeligere å begrunne

Regjeringen skrev blant annet dette i pressemeldingen:

«Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Det anbefales at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig»

Dette er ikke noe nytt, men det er viktig å bemerke at arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø. Siden begynnelsen av 2020 har vi alle erfart hva smitteverntiltak er.  Hjemmekontor har vært et av de mest inngripende tiltakene i arbeidsdagen. Med de nye reglene bør andre tiltak ha blitt vurdert som utilstrekkelige, sammen med verneombud og arbeidsmiljøutvalg, før hjemmekontor kan vurderes og pålegges av arbeidsgiver.

Følgene punkter er viktig å ta med i vurderingen.

  • Kollektiv- eller privattransport til og fra jobb
  • Størrelse og tilgang på møterom
  • Vask, desinfisering og renhold
  • Besøk av eksterne samarbeidspartnere eller kunder
  • Hvert hjemmekontor sitt arbeidsmiljø
  • Behov for individuell tilrettelegging (også for arbeidstaker i risikogruppe)
  • Er det iverksatt eller vurdert andre tiltak?
  • Form og størrelse på kontoret
  • Ventilasjonsanlegg

For ytterligere å redusere sykefravær og risiko for smitte, kan det også vurderes konkrete tiltak innenfor hvert av punkene over.

Dokumentasjon og vurdering

Viktig å huske at rutiner og tiltak for å forebygge sykefravær alltid har vært et krav.

Risikoen for høyt sykefravær ble godt kjent når myndighetene gikk ut i media og varslet om dette. Her har arbeidsgiver et overordnet ansvar for å iverksette tiltak som reduserer risikoen på best mulig måte, men dette må også veies opp mot driften av arbeidsstedet.

Videre må arbeidsgiver skaffe seg oversikt, vurdere hvilke tiltak som trengs, og sikre at forsvarlig arbeidsmiljø opprettholdes i henhold til gjeldende krav. Som arbeidsgiver er du til enhver tid lovpålagt å ha forebyggende tiltak for å redusere sykefravær. Fra media kjenner vi forbyggende tiltak som smitteverntiltak.

Arbeidstaker kan ikke lenger kreve hjemmekontor

Du kan ikke lenger kreve å få jobbe hjemmefra, nå som påbudet om hjemmekontor er fjernet fra myndighetenes regelverk.

Der hvor det ikke foreligger særskilt behov for tilrettelegging, kan ikke ansatte kreve å få jobbe på hjemmekontor. Når de ansatte returnerer til arbeidsstedet må arbeidsgiver ha klar dokumentasjon og orientere om de smitteverntiltak som er på plass.

Ifølge hjemmekontorforskriften skal det inngås en avtale med hver enkelt ansatt som skal benytte hjemmekontor, dersom arbeidsgiver har besluttet å benytte hjemmekontor som et smitteverntiltak. Dette er også arbeidsgiver tjent med, siden det gir et transparent arbeidsforhold.

 

Vi i Vangdal Regnskap følger alltid smittevernreglene og oppfordrer alle våre kunder til å gjøre det samme.

Arbeidstakere har ikke lenger krav på hjemmekontor 1

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700

Related Posts