A-meldingen endres fra 2021

A-meldingen endres fra 2021 1
Vær forberedt på ny a-melding fra 2021

I statsbudsjettet er det foreslått at opplysningspliktige skal oppgi pensjonsinnretning og utleggstrekk i a-meldingen fra neste år. Arbeids- og sosialdepartementet har også foreslått å ta inn nye opplysninger på arbeidsforholdet. 

Her får du en oversikt over de nye opplysningene på arbeidsforhold som skal oppgis fra 2021

Ansettelsesform

Fra 2021 må du oppgi ansettelsesform for alle ordinære og maritime arbeidsforhold. Dette gjelder om ansettelsesformen er fast eller midlertidig, og angir hvilken tilknytning arbeidstaker har i ansettelsesforholdet. Ansettelsesformen står som oftest i arbeidsavtalen til den ansatte.

Fast ansettelse

Fast ansettelse er et arbeidsforhold som er løpende og tidsubegrenset. For at en fast stilling skal opphøre, må reglene om opphør av arbeidsforholdet følges. Ansettelser skal som hovedregel være faste for å skape stabile og forutsigbare rammebetingelser for begge parter i et arbeidsforhold.

Midlertidig ansettelse

Et midlertidig arbeidsforhold betyr at arbeidsforholdet er avtalt for en bestemt tidsperiode eller for et bestemt arbeid. Dette skal være avtalt i kontrakten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Eksempler på stillinger der det ansettes midlertidig er:

 1. Sesongarbeid
 2. Ekstrahjelp
 3. Prosjektarbeid
 4. Vikariater
 5. Åremålsstilling
Årsak til sluttdato når du avslutter et arbeidsforhold

Fra 2021 skal du oppgi årsak til sluttdato når du setter en sluttdato på et arbeidsforhold. Et arbeidsforhold avsluttes normalt ikke av seg selv, men ved at enten arbeidstaker eller arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet.

I a-meldingen kan det også være andre grunner enn oppsigelse som gjør at du kan sette en sluttdato på et arbeidsforhold, og du kan velge mellom følgende alternativer:

 • Arbeidstaker har selv sagt opp
 • Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker
 • Kontrakt, engasjement eller vikariat er utløpt
 • Arbeidsforholdet skulle aldri vært rapportert
 • Endring i organisasjonsstruktur
 • Byttet lønnssystem eller regnskapsfører
Årsak til sluttdato

Fra 2021 må du oppgi årsak til sluttdato for alle ordinære og maritime arbeidsforhold når du avslutter et arbeidsforhold og oppgir en sluttdato.

Pensjonsinnretning og obligatorisk tjenestepensjon

I statsbudsjettet for 2021 er det lagt frem forslag om at arbeidsgivere i privat sektor omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen. Hvis dette forslaget blir vedtatt, trer endringen i kraft fra 1.januar 2021, og arbeidsgivere i privat sektor må da oppgi i a-meldingen hvem de har avtale om pensjonssparing med.

Utleggstrekk i a-meldingen

Skatteoppkreverne blir en del av Skatteetaten fra 1.november 2020, som betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet. I den forbindelse er det foreslått at enkelte utleggstrekk skal oppgis i a-meldingen. Dette gjelder utleggstrekk som blir nedlagt av skatteoppkreveren overfor arbeidsgivere som har plikt til skattetrekkskonto.

Endringene gjelder følgende:

 • Du skal gi opplysninger om utleggstrekk i a-meldingen hver måned du har foretatt et trekk
 • Du skal oppgi utleggstrekk per inntektsmottaker
 • Du skal føre kontonummer på tilbakemeldingen
 • Unntak fra rapportering i a-meldingen
A-meldingen endres fra 2021 2

Har du spørsmål?
Kontakt oss!

Kontakt oss på e-post eller telefon.

41 700 700