Må din bedrift bytte eller oppgradere kassasystem i 2018?

Har din bedrift satt seg inn i den nye kassaloven? Loven har allerede trådt i kraft for systemleverandører, men for å legge til rette for en naturlig utskiftning av system, fikk bokføringspliktige to år på å skifte eller oppgradere kassasystemet. Dette vil si at fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige bedrifter ha fått på plass et kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene, ellers risikerer bedriften overtredelsesgebyr.

Hvorfor nytt regelverk?

Frem til nylig har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt særskilte lovkrav. Gjennom kontroller ble det oppdaget at noen produsenter har skjult programmerte løsninger slik at den bokføringspliktige enkelt kan unngå rett skatt og avgift.

Ifølge skatteetaten er formålet med den nye kassaloven å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Totalt sett vil dette være med å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Gjelder kun for kontantsalg/bokføringspliktige

Kassasystemloven gjelder kun ved kontantsalg. Med dette menes salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel. Loven unntar spesifikt salg via internett eller ved oppkrav.

Dette bør du vite om de nye lovkravene:

Den nye kassaloven stiller krav til at kassasystemet skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner, samt innfører forbud mot enkelte typer funksjoner:

Salgskvittering

Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering til kunden. Elektronisk kvittering er tillatt, men det må likevel alltid være mulig å skrive ut en papirkvittering. Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn én kopikvittering. Kvitteringer fra betalingsterminal som ikke er integrert med kassasystem skal være tydelig merket med ordene «ikke kvittering for kjøp».

Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter

Rapportene skal blant annet gi opplysninger om kontantsalg, eksempelvis omfanget av ulike kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir tatt med på X- og Z- rapporter.

Elektronisk journal

Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Eksport av filer skal kun skje på forespørsel og i det standardformat Skattedirektoratet har bestemt (SAF-T; XML). Kassasystemet skal ikke kunne kobles til system eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal. Bruker skal heller ikke kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres i forbindelse med registreringen av kontantsalget.

Kassasystemet skal også kunne skille mellom ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, spesifiserte krav til dagsoppgjør.

Du kan lese mer og se en liste over hvilke kassasystemer som er erklært lovlige på Skatteetaten.no. Kassaloven finner du her.

Ønsker du mer informasjon om den nye kassaloven?

Har du spørsmål om den nye kassaloven og om dette har innvirkning på din bedrift? Kontakt oss på 41 700 700 eller legg igjen en beskjed i kontaktskjemaet under.