Skatt på diettgodtgjørelse fra 2018

Ansatte som mottar diettgodtgjørelse når de er på reise i jobben må fra 2018 betale skatt på deler av beløpet. Frem til nylig har dekning av diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattefri for arbeidstaker, og arbeidsgiver har ikke betalt arbeidsgiveravgift av denne godtgjørelsen. 

Slutt på skattefri diettgodtgjørelse

Fra 2018 blir det imidlertid slutt på skattefri diettgodtgjørelse for arbeidstaker. Endringene har skapt mye forvirring, spesielt da det nylig har kommet flere endringer i regelverket som gjelder diettgodtgjørelse, både for reiser med og uten overnatting.

Gjenninfører diettsats

I begynnelsen av 2018 meldte Skattedirektoratet om at retten til trekkfri diett ble fjernet for de som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter. I februar ble det imidlertid bekreftet at denne diettsatsen gjeninnføres med en trekkfri sats på kr 88 pr. dag.

Vi understreker at endringen bare gjelder de som er på yrkesreise, og ikke pendlere.

Diettsatser for overnatting i 2018

Tall oppdatert 21. februar 2018:

Type overnattingTrekkfri sats – NorgeStatens sats – NorgeTrekkfri sats – utlandStatens sats – utland
Hybel/brakke m/kokemuligheter eller privat88Ingen særskilt sats88Ingen særskilt sats
Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter159Ingen særskilt sats159Ingen særskilt sats
Hotell569733Statens satserFastsatt egne satser for hvert enkelt land
Hotell inkludert frokost455586Statens satser

Kilde: Regnskap Norge

Diett på dagsreise i 2018

For at en arbeidstaker skal ha krav på skattefri diett på dagsreiser må følgende kriterier være oppfylt:

1) Godtgjørelsen skal utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i statlig regulativ:
  • reisen er på oppdrag fra arbeidsgiver
  • oppdragsstedet må være minst 15 km fra reisens utgangspunkt
  • reisens varighet er på minst 6 timer
  • det skal gjøres fradrag i dietten hvis måltider serveres/påspanderes
  • reiseregning leveres

Inntil statens satser for 2018 er ferdig forhandlet (se nedenfor) vil satsene fra 2017 legges til grunn. Det innebærer at det kan gis kr 289 for reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer og kr 537 for reiser over 12 timer.

Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstaker får dekket ett eller flere måltider. Måltidstrekket er ulikt på reiser innenfor og utenfor Norge, se tabellen nedenfor.

NorgeUtlandet
Frokost20 % av diettsats10 % av full døgndiett
Lunsj30 % av diettsats40 % av full døgndiett
Middag50 % av diettsats50 % av full døgndiett

Kilde: Regnskap Norge

2) Skattyter er på en yrkesreise og påføres merkostnader til kost.

Det vil si at utgifter til kost i seg selv ikke gir grunnlag for skattefri kostdekning. At det er en yrkesreise innebærer at

  • reisen er av ikke-fast, eller sporadisk, karakter der muligheten for å planlegge dagen med tanke på måltider ikke er tilstede
  • reisen anses som en yrkesreise etter bestemmelsene i forskrift til skatteloven (FSFIN) § 6-44-13

Skattyter som har et arbeid som nødvendiggjør regelmessig reising (f. eks. håndverkere, selgere), anses normalt ikke å ha merkostnader til kost på slike reiser.

Vilkårene i 1) og 2) må altså være oppfylt for at trekkfri dagdiett skal kunne utbetales. Dette innebærer at hver enkelt arbeidsgiver, i større grad enn tidligere, må gjøre en konkret helhetsvurdering av hvorvidt den enkeltes arbeidssituasjon er slik at den gir rett til trekkfri diett eller ikke.

Diettgodtgjørelsen må splittes

Endringen i diettgodtgjørelsen innebærer blant annet at arbeidsgiver må splitte diettgodtgjørelsen i en skattepliktig og en ikke-skattepliktig del.

Ikke skatt på refusjon

Den nye regelen gjelder kun diettgodtgjørelse og rammer ikke de som får refundert kostnader til kost på reiser i forbindelse med arbeidet. Det tenkes derfor at mange vil vurdere hvilke avtaler de har og om en skal gå fra å reise på diett til å reise på regning.

Har du spørsmål om endringene i diettgodtgjørelse eller ønsker å automatisere reiseregningsprosessen?

Legg igjen kontaktinformasjonen din under eller kontakt oss direkte på kontakt@vangdalregnskap.no, så tar en av våre lønnskonsulenter kontakt med deg.