Registreringsskjema for AS

Ønsker du å starte eget firma, vil aksjeselskap (AS) være den mest fordelaktige selskapsformen. Ved å fylle ut skjemaet under så vil vi kontakte deg og hjelpe deg med å komme i gang.

Du betaler kun kr 2990,- eks. mva. Innholdet i AS-pakken fremkommer i listen til høyre. Merk at etableringen forutsetter kapitalinnskudd.

Viktig! Du kan kun benytte dette online skjemaet dersom du skyter inn kapital med penger. Dersom du skal stifte selskapet med tingsinnskudd ber vi deg om å kontakte oss direkte for gjennomgang.

Steg 1: Kontaktperson

Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.

Kontaktperson

Steg 2: Selskapets navn

Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av linken under (trykk på "sjekket at navnet er ledig").

Steg 3: Selskapets kapital

Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.
Pris per aksje = 30

Steg 4: Ønsker selskapet å ha revisor?Steg 5: Selskapsinformasjon

Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse. Postadresse kan man velge fritt.

Besøksadresse


Postadresse


Steg 6: Selskapets formål

Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

Steg 7: Eiere (aksjonærer)

Både enkeltpersoner og firmaer kan stå som eiere. Personer må være fylt 18 år. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til aksjonærer ved å klikke på lenkene nedenfor.

Legg til person


Legg til person | Slett person

Legg til firma


Legg til firma | Slett firma

Steg 8: Styre og daglig leder

Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år.

Daglig leder


Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

Styreleder


Styremedlem

Slett styremedlem


Varemedlem

Slett varemedlem


Legg til styremedlem | Legg til varemedlem

Steg 9: Signaturrett

Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

* I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.

Totalt antall aksjer: XXXX
Antall fordelte akskjer på aksjonærer: XXXX

VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.

Starte eget AS firma

AS er den beste selskapsformen for sikkerhet, seriøsitet og optimalt skatteregime. Etableringskostnaden kan tilbakeføres etter registrering.

AS-pakken inneholder:

  •  Protokoll fra stiftelsesmøte
  •  Samordnet registermelding
  •  Åpningsbalanse
  •  Protokoll fra styremøte
    Kun dersom revisor er fravalgt
  •  Vedtekter
  •  Aksjeeierbok
  •  Rask registrering av selskapet i Brønnøysund (via Altinn)

Start eget firma og bli selvstendig næringsdrivende

Et av de mest sentrale valgene man tar når man skal starte eget firma, er å velge selskapsform. Selv om selskapsformen kan være avgjørende, så er det uansett ikke umulig å endre den i fremtiden. Den vanligste overgangen for de som starter eget selskap er fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. De fleste starter nemlig i det små, og når bedriften har gått bra over lengre tid kan man etablere et AS.

Starte aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap, heretter bare omtalt som et AS, er den vanligste formen for selskap dersom man har flere involverte og ikke vil risikere egen økonomi. Fordelen med et AS er at man her kan ansette seg selv (og andre) på lik linje med alle andre arbeidstakere i Norge, og følgelig er det selskapet og ikke en personlig som er ansvarlig for økonomien (i motsetning til i et ENK). Andre fordeler med å velge AS når man starter eget selskap er de samfunnsmessige godene, som rett til arbeidsledighetstrygd dersom selskapet går konkurs og bedre rettigheter for sykepenger. I tillegg kan man her la overskuddet ligge i firmaet, og unngå at man må betale personlig skatt av det.

Les mer her...

Kontakt oss

Ønsker du hjelp til å starte eget AS firma?

Kontakt oss på telefon 41 700 700 eller send en e-post til kontakt@vangdalregnskap.no. Du kan også benytte vårt kontaktskjema .